120-0513/05 – Mezinárodní projektový management (IPM)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat základní terminologii mezinárodního projektového managementu 2. Objasnit základní principy a metody projektového řízení v mezinárodním prostředí. 2. Popsat fáze řízení mezinárodního projektu. 3. Charakterizovat základní strandardy projektového řízení uplatňované v zemích Evropské unie a USA. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro přípravu a realizaci mezinárodních projektů spolufinancovaných z veřejných zdrojů. 5. Interpretovat požadavky na strukturu mezinárodního projektu v kontextu vedení, komunikace a outsourcingu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je věnován prohloubení znalostí nabytých v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v předmětech zaměřených na projektový a dotační management o problematiku projektového řízení a dotačního managementu v globálním mezinárodním prostředí se zvláštním zaměřením na standardy a techniky uplatňované pří řízení projektů v zemích Evropské unie a USA. Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnými přístupy k řízení mezinárodních projektů na základě příslušných technik, standardů a metodik projektového řízení.

Povinná literatura:

KERZNER, Harold. Project Management. A Systems approach to planning, scheduling, and controlling. 13th edition. New Hoboken (NJ): Wiley, 2022. ISBN 978-1119805373. LANE, Henry, W. and MAZNEVSKI, Martha, L. International Management Behaviour. Global and Sustainable Leadership. 8th edition. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-1-108-46114-6. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management. 7th edition. Pennsylvania: PMI, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2.

Doporučená literatura:

DITTMANN, Karen; DIRBANIS, Konstantin and MEIER, Tinka. Project Management (IPMA®). Study Guide for Level D and Basic Certificate (GPM). Freiburg: Haufe, 2021. ISBN 978-3-648-14830-3. MARION, James and RICHARDSON, Tracey. Managing Projects with PMBOK 7. Connecting New Principles with Old Standards. New York: Business Expert Press, 2022. ISBN 978-1637422946. SCOTT, Caitlin. The Project in International Development: Theory and Practice. London: Routledge, 2023. ISBN 978-1138384828.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - aktivní účast na cvičeních, prezentace. Zkouška - ústní.

E-learning

Kurz je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní terminologie mezinárodního projektového managementu – vymezení základních pojmů, národní vs. mezinárodní projekt, charakteristiky a determinanty úspěšného mezinárodního projektu. 2. Mezinárodní projekty v podmínkách organizační strategie a kultury – strategie a strategický management, project portfolio management, organizační kultura projektu, cross-cultural leadership. 3. Mezinárodní profesionální organizace projektového řízení – PMI, IPMA, EMA, AMA, AAMO, PACCIOS, SACIOS, NAMCO. 4. Standardy Institutu pro projektové řízení (PMI) – PMBOK, OPM3, Project Manager Competency Development Framework. 5. Standardy Mezinárodní asociace pro projektové řízení (IPMA) – Individual Competence Baseline (ICB), Project Excellence Baseline (PEB), Organizational Competence Baseline (OCB). 6. Národní standardy vybraných světových ekonomik – národní standardy PRINCE2, APMBOK, BSI BS6079, PM KANON, JPMBOK. 7. Identifikace mezinárodního projektu – inicializace projektu, účel projektu, projektové cíle a milníky, rozsah projektu, kulturní rámec, diverzita a komplexnost mezinárodního projektu. 8. Plánování mezinárodního projektu – plánovací procesy, kulturní vlivy a dopad na plánování, plánování času, zdrojů a nákladů mezinárodního projektu. 9. Implementace mezinárodního projektu – cíle a výstupy, kulturní vlivy na výstupy/výsledky projektu, odpovědnost organizačních struktur, specifika odpovědností v mezinárodním projektu. 10. Monitoring a kontrola mezinárodního projektu – nástroje a techniky pro monitoring a kontrolu, analýza výsledků kontroly, řízení změn. 11. Vedení mezinárodního projektu – struktury řízení mezinárodních projektů, globální řízení projektu, manažer mezinárodního projektu, faktory úspěchu projektového manažera, mezinárodní projektový tým. 12. Komunikace v mezinárodním projektu – mezikulturní spolupráce, motivace, budování důvěry, řešení konfliktů, coaching v mezinárodním projektu. 13. Outrourcing v podmínkách mezinárodních projektů – vymezení základních pojmů, cíle a definice potřeb, příprava outsourcingu, výběr externích dodavatelů a tvorba pracovních vztahů, případová studie. 14. Příprava projektového záměru v rámci mezinárodního projektu – praktické aspekty přípravy, případová studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 18 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 33 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.