120-0514/01 – Společná obchodní politika EU (EU TP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit rozdíly mezi intra e extra unijním obchodem. 2. Formulovat podstatu pojmu "společná politika" v oblasti obchodních vztahů EU s třetími zeměmi. 3. Kategorizovat obchodní vztahy EU se třetími zeměmi. 4. Uspořádat preferenční obchodní vztahy EU. 5. Zhodnotit současnou pozici EU ve světovém obchodě. 6. Určit charakter obchodní politiky EU a porovnat ji s obchodní politikou USA a jiných vybraných zemí. 7. Shrnout iniciativy EU v rámci WTO. 8. Predikovat další směřování obchodní politiky EU.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je představit pozici EU ve světovém obchodě a definovat obchodní politiku EU, její zásady a cíle stejně jako obchodně-politické nástroje. Na závěr kursu je představena realizace společné obchodní politiky EU v ČR, včetně Exportní strategie ČR.

Povinná literatura:

BENEDICTIS, Luca de a Luca SALVATICI. The Trade Impact of European Union Preferential Policies. London: Springer, 2011. 229 s. ISBN 978-3-642-16563-4. DABROWSKI, Marek a Maryla MALISZEWSKA. EU Eastern Neighborhood. New York: Springer, 2011. 200 s. ISBN 978-3-642-21092-1. FOJTÍKOVÁ, Lenka. EU Trade Policy. Studijní opora financována z prostředků MŠMT. 2013. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Impacts of the Lisbon Treaty on the EU Trade Policy. In: The Proceedings of E-Leader Budapest, 2010 [online]. Budapešť: CASA, 2010 [cit. 2012-11-02]. Dostupné z http://www.g-casa.com/conferences/budapest/papers/Sterbova.pdf

Doporučená literatura:

BROWN, Sherrod. Myths of Free Trade. New York: The New Press, 2006. 245 s. ISBN 13: 978-1-59558-124-2. ELSIG, Manfred. The EU´s Common Commercial Policy. Hampshire Ashgate Publishing Limited, 2002. 196 s. ISBN 075463227X. VOLKER, Edmont L. M. Barriers to External and Internal Community Trade. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993. 230 s. ISBN 90 6544 704 0. Web-sites: EC. DG Trade [online]. See http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE. The Czech Republic [online]. See http://www.mpo.cz/default_en.html WTO [online]. See www.wto.org

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Písemné testy - Diskuse k tématům

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce, její prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1.Úvod do předmětu.Vývoj světového obchodu. 2.Postavení EU ve světovém obchodě. Vymezení dvojí dimenze obchodu v EU. 3. Společná obchodní politika (SOP) EU - podstata, cíle a utváření. Institucionální a právní pozadí fungování SOP EU. Celní politika. 4. Obchodní strategie EU. Strategie tržního přístupu. 5. WTO. Mnohostranný obchodní systém od GATT po WTO, cíle a principy. Postavení EU ve WTO. 6.Autonomní nástroje obchodní politiky EU (tarifní a netarifní opatření). Systém TARIC.. 7. Smluvní nástroje SOP EU – bilaterální a regionální obchodní dohody. 8. Preferenční systém v EU – podstata a formy preferencí. Jednostranný přístup EU vůči rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím světa. Původ zboží a jeho dokazování. 9. Nepreferenční systém. Obchodní vztahy EU s vybranými zeměmi (USA, Japonsko, Čína, Rusko). 10. Obranné obchodně politické nástroje. Mechanismus obrany proti nedovoleným překážkám obchodu v EU (TBR). 11.Obchodní spory EU se třetími zeměmi. Řešení obchodních sporů ve WTO. 12.Historie zahraničně obchodní politiky v ČR. Dopady vstupu ČR do EU na obchodní politiku a zahraniční obchod. Prosazování obchodně politických zájmů ČR v EU. 13. Podpora exportu v EU a ČR – formy, nástroje podpory exportu. Koncepce a strategie. 14.Závěr, diskuze k obchodním tématům.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky budou vedeny konzultační formou, 1 za 2 týdny. Z celkových 7 přednášek je povinná účast na min. 5 přednáškách.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní