120-0514/02 – Společná obchodní politika EU (EU TP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit rozdíly mezi intra e extra unijním obchodem. 2. Formulovat podstatu pojmu "společná politika" v oblasti obchodních vztahů EU s třetími zeměmi. 3. Kategorizovat obchodní vztahy EU se třetími zeměmi. 4. Uspořádat preferenční obchodní vztahy EU. 5. Zhodnotit současnou pozici EU ve světovém obchodě. 6. Určit charakter obchodní politiky EU a porovnat ji s obchodní politikou USA a jiných vybraných zemí. 7. Shrnout iniciativy EU v rámci WTO. 8. Predikovat další směřování obchodní politiky EU.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je představit pozici EU ve světovém obchodě a definovat obchodní politiku EU, její zásady a cíle stejně jako obchodně-politické nástroje. Na závěr kursu je představena realizace společné obchodní politiky EU v ČR, včetně Exportní strategie ČR.

Povinná literatura:

BENEDICTIS, Luca de a Luca SALVATICI. The Trade Impact of European Union Preferential Policies. London: Springer, 2011. 229 s. ISBN 978-3-642-16563-4. DABROWSKI, Marek a Maryla MALISZEWSKA. EU Eastern Neighborhood. New York: Springer, 2011. 200 s. ISBN 978-3-642-21092-1. FOJTÍKOVÁ, Lenka. EU Trade Policy. Studijní opora financována z prostředků MŠMT. 2013. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Impacts of the Lisbon Treaty on the EU Trade Policy. In: The Proceedings of E-Leader Budapest, 2010 [online]. Budapešť: CASA, 2010 [cit. 2012-11-02]. Dostupné z http://www.g-casa.com/conferences/budapest/papers/Sterbova.pdf

Doporučená literatura:

BROWN, Sherrod. Myths of Free Trade. New York: The New Press, 2006. 245 s. ISBN 13: 978-1-59558-124-2. ELSIG, Manfred. The EU´s Common Commercial Policy. Hampshire Ashgate Publishing Limited, 2002. 196 s. ISBN 075463227X. VOLKER, Edmont L. M. Barriers to External and Internal Community Trade. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1993. 230 s. ISBN 90 6544 704 0. Web-sites: EC. DG Trade [online]. See http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE. The Czech Republic [online]. See http://www.mpo.cz/default_en.html WTO [online]. See www.wto.org

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Písemné testy - Diskuse k tématům

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární práce, její prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1.Úvod do předmětu.Vývoj světového obchodu. 2.Postavení EU ve světovém obchodě. Vymezení dvojí dimenze obchodu v EU. 3. Společná obchodní politika (SOP) EU - podstata, cíle a utváření. Institucionální a právní pozadí fungování SOP EU. Celní politika. 4. Obchodní strategie EU. Strategie tržního přístupu. 5. WTO. Mnohostranný obchodní systém od GATT po WTO, cíle a principy. Postavení EU ve WTO. 6.Autonomní nástroje obchodní politiky EU (tarifní a netarifní opatření). Systém TARIC.. 7. Smluvní nástroje SOP EU – bilaterální a regionální obchodní dohody. 8. Preferenční systém v EU – podstata a formy preferencí. Jednostranný přístup EU vůči rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím světa. Původ zboží a jeho dokazování. 9. Nepreferenční systém. Obchodní vztahy EU s vybranými zeměmi (USA, Japonsko, Čína, Rusko). 10. Obranné obchodně politické nástroje. Mechanismus obrany proti nedovoleným překážkám obchodu v EU (TBR). 11.Obchodní spory EU se třetími zeměmi. Řešení obchodních sporů ve WTO. 12.Historie zahraničně obchodní politiky v ČR. Dopady vstupu ČR do EU na obchodní politiku a zahraniční obchod. Prosazování obchodně politických zájmů ČR v EU. 13. Podpora exportu v EU a ČR – formy, nástroje podpory exportu. Koncepce a strategie. 14.Závěr, diskuze k obchodním tématům.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku