120-0537/05 – Politika soudržnosti EU (EUCP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Eva Poledníková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat a popsat základními determinanty (dimenze) politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů. 2. Vysvětlit metodiku přípravy programových dokumentů ESI fondů v rámci regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. 3. Aplikovat poznatky na řešení problémů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v ČR v programovacím období 2014 - 2020.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními determinanty (dimenzemi) Kohezní politiky Evropské unie (politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie) a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů Evropské unie. Předmět seznamuje posluchače se strukturou a obsahem programových dokumentů užívaných pro řízení regionálního rozvoje s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty ESIF v ČR v aktuálním programovém období a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty spolufinancované z ESIF.

Povinná literatura:

1. KRISTENSEN, Iryna, Alexandre DUBOIS a Jukka TERÄS, ed. Strategic approaches to regional development: smart experimentation in less-favoured regions. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. Regions and cities, 134. ISBN 978-1-138-08435-3. 2. MCCANN, Philip a Attila VARGA, ed. Place-based economic development and the new EU cohesion policy. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. Regions and cities, 103. ISBN 978-1-138-68609-0. 3.STANÍČKOVÁ, Michaela. EU competitiveness and resilience: evidence-based on regional level. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. Series on Advanced Economics Issues, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, vol. 51. ISBN 978-80-248-4168-7.

Doporučená literatura:

1. MOLLE, W. T. M. Cohesion and growth: the theory and practice of European policy making. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-1-138-84663-0. 2. LUX, Gábor a Gyula HORVÁTH, ed. The Routledge handbook to regional development in Central and Eastern Europe. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Routledge handbooks. ISBN 978-1-4724-8571-7. 3.PIATTONI, Simona and Laura POLVERARI, ed. Handbook on cohesion policy in the EU. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. ISBN 978-1-78471-566-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Korespondenční úkoly

E-learning

E-learningový kurz v Moodlu

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lectures: 1. Introduction to subject. Cohesion and the convergence in the European Union 3. Evaluation of economic, social and territorial cohesion in the European Union 4. Programming framework of EU Structural Funds. 5. The general logic of programming Structural Funds` assistance in the EU 6. The general structure and content of programming documents for the EU Structural funds 7. Horizontal priorities in the programming documents of Structural Funds in the EU 8. Implementation system of Structural Funds` programming documents and their evaluation 9. EU Cohesion Policy in the programming period 2007–2013. 10. Cohesion Fund in the EU and the Czech Republic 11. EU Cohesion Policy in the Czech Republic: Programming period 2007–2013 12. Programming documents of EU Structural Funds in the Czech Republic: Programming period 2007–2013. 13. EU Cohesion Policy in the programming period 2014-2020. 14. Policy and programming of Rural Development in the EU and CR Seminars: 1. Introduction. Creating of students working group for presentations. 2. Economic and social cohesion. Case studies and evaluation in the EU-28. 3. Programming documents for Structural Funds in chosen EU country (except the Czech Republic) – Power Point presentation within working groups. 4. Programming documents for Structural Funds in chosen EU country (except the Czech Republic) – Power Point presentation within working groups. 5. Specific documents of programming framework of structural aid in the Czech Republic – Power Point presentation within working groups. 6. Specific documents of programming framework of structural aid in the Czech Republic – Power Point presentation within working groups. 7. Online test (LMS Moodle).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku