120-0537/06 – Politika soudržnosti EU (EUCP)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat a popsat základními determinanty (dimenze) politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů. 2. Vysvětlit metodiku přípravy programových dokumentů fondů EU v rámci regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. 3. Aplikovat poznatky na řešení problémů v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v ČR v programovém období 2021-2027.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základními determinanty (dimenzemi) Kohezní politiky Evropské unie (politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie) a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů Evropské unie. Předmět seznamuje posluchače se strukturou a obsahem programových dokumentů užívaných pro řízení regionálního rozvoje s využitím fondů EU, s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty fondů EU v ČR v aktuálním programovém období a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty spolufinancované z fondů EU.

Povinná literatura:

BACHTLER, J., P. BERKOWITZ, S. HARDY and T. MURAVSKA. EU Cohesion Policy. Reassessing Performance and Direction. New York: Routledge, 2017. ISBN 978-1-138-22464. BACHTLER, J., J. OLIVEIRA-MARTINS, P. WOSTNER and P. ŻUBER. Towards cohesion policy 4.0: structural transformation and inclusive growth. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis, 2019. Regional studies policy impact books, volume 1 (2019). ISBN 978-0-367-24367-8. LUX, Gábor a Gyula HORVÁTH, ed. The Routledge Handbook to regional development in Central and Eastern Europe. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Routledge handbooks. ISBN 978-1-4724-8571-7.

Doporučená literatura:

EUROPEAN COMMISSION. Cohesion in Europe towards 2050. Eighth report on economic, social and territorial cohesion. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022. 353 p. ISBN 978-92-76-46649-9. EUROPEAN COMMISSION. European Structural and Investment Funds 2022 Summary report of the programme annual implementation reports covering implementation in 2014-2020. COM(2023) 39 final. Brussels, 2023. KRISTENSEN, Iryna, A. DUBOIS and J. TERÄS, ed. Strategic approaches to regional development: smart experimentation in less-favoured regions. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. Regions and cities, 134. ISBN 978-1-138-08435-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Korespondenční úkoly

E-learning

E-learningový kurz v Moodlu

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lectures: 1. Introduction to subject. Cohesion and the convergence in the European Union 3. Evaluation of economic, social and territorial cohesion in the European Union 4. Programming framework of EU Structural Funds. 5. The general logic of programming Structural Funds` assistance in the EU 6. The general structure and content of programming documents for the EU Structural funds 7. Horizontal priorities in the programming documents of Structural Funds in the EU 8. Implementation system of Structural Funds` programming documents and their evaluation 9. EU Cohesion Policy in the programming period 2007–2013. 10. Cohesion Fund in the EU and the Czech Republic 11. EU Cohesion Policy in the Czech Republic: Programming period 2007–2013 12. Programming documents of EU Structural Funds in the Czech Republic: Programming period 2007–2013. 13. EU Cohesion Policy in the programming period 2014-2020. 14. Policy and programming of Rural Development in the EU and CR Seminars: 1. Introduction. Creating of students working group for presentations. 2. Economic and social cohesion. Case studies and evaluation in the EU-28. 3. Programming documents for Structural Funds in chosen EU country (except the Czech Republic) – Power Point presentation within working groups. 4. Programming documents for Structural Funds in chosen EU country (except the Czech Republic) – Power Point presentation within working groups. 5. Specific documents of programming framework of structural aid in the Czech Republic – Power Point presentation within working groups. 6. Specific documents of programming framework of structural aid in the Czech Republic – Power Point presentation within working groups. 7. Online test (LMS Moodle).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.