120-0541/01 – Ekonomie evropské integrace (EEI)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat vývoj integračního procesu a jeho vliv na hospodářskopolitické cíle ES/EU, 2. Identifikovat různé cíle a vysvětlit jim odpovídající nástroje hospodářské politiky v odlišných etapách vývoje integračního procesu, 3. Aplikovat získané poznatky na řešení aktuálních ekonomických problémů ES/EU, 4. Analyzovat hospodářskopolitickou situaci v ES/EU a diskutovat možnosti řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět umožňuje rozšířit znalosti z problematiky evropské integrace o její ekonomickou dimenzi, včetně jejího historického pozadí. Analyzovány jsou politiky společné i koordinované ve všech aspektech. Důraz je kladen i na aktuální vývoj integračního procesu.

Povinná literatura:

1. AMATO, Giuliano, Enzo MOAVERO-MILANESI, Gianfranco PASQUINO a Lucrezia REICHLIN, ed. The history of the European Union: constructing utopia. Oxford: Hart, 2019. ISBN 978-1-5099-1741-9. 2. BALDWIN, Richard and Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. 6th edition. McGraw-Hill Education, 2021. ISBN 978-1526847218. 3. MCCORMICK, John. Understanding the European Union: a concise introduction. 7th edition. London: Palgrave Macmillan, 2017. The European Union series. ISBN 978-1-137-60775-1.

Doporučená literatura:

1.BADINGER, Harald a Volker NITSCH, ed. Routledge handbook of the economics of European integration. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. Routledge international handbooks. ISBN 978-0-415-74770-7. 2. CINI, Michelle a Nieves PÉREZ-SOLÓRZANO BORRAGÁN, ed. European Union politics. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-880653-0. 3. ZEITLIN, Jonathan a Amy VERDUN, ed. EU socio-economic governance since the crisis: the European Semester in theory and practice. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Journal of European Public Policy Series. ISBN 978-1-138-49471-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy několikrát během semestru.

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

sledování aktualit, dobrá znalost geografie Evropy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecně teoretické základy evropské integrace - definice, motivy, formy. Béla Balassa a jeho přínos. 2. Vývoj a etapizace evropské ekonomické integrace od 2. světové války, její aktuální stav a perspektivy. 3. Economic governance – definice, principy, aplikace v podmínkách Evropské unie. 4. Společné hospodářskopolitické postupy při řešení globální finanční a ekonomické krize, proměna governance v Evropě. 5. Protikrizová opatření a jejich dopad ve vybraných evropských ekonomikách. Evropský semestr. Mechanismus varování před makroekonomickými nerovnováhami. Hloubkové přezkumy. 6. Makroekonomie měnové integrace, krize Evropské měnové unie a její řešení. Bankovní unie, unie cenných papírů. 7. Fiskální politika v hospodářské a měnové unii – sdílení fiskální zodpovědnosti. Fiskální unie. 8. Mikroekonomie evropské integrace - vnitřní politiky Evropské unie – členění, cíle, nástroje, potřeba jejich reforem. 9. Vnitřní trh Evropského hospodářského prostoru, ekonomie protikonkurenčního jednání - politika ochrany hospodářské soutěže a politika ochrany spotřebitele. 10. Mikroekonomické politiky Evropské unie – obchodní, zemědělská, rybářská. 11. Mikroekonomické politiky Evropské unie – dopravní, energetická, ochrany životního prostředí. 12. Hospodářská, sociální a teritoriální soudržnost v Evropské unii. Kohezní politika EU. 13. Regionální aspekty strukturální politiky v Evropské unii – využití strukturálních a investičních fondů. 14. Výzvy a problémy rozšiřující se Evropské unie v podmínkách prohlubující se globalizace. Evropská politika sousedství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není stanovena/vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zkouška - min. 51 bodů, max. 100 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní