120-0553/02 – Projektový a dotační management v EU A (PDM)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z fondů EU. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět je věnován získání znalostí týkajících se teoretického rámce, principů a aplikace metodiky projektového řízení v globálním mezinárodním prostředí se zvláštním zaměřením na standardizaci a techniky uplatňované pří řízení projektů v zemích Evropské unie a USA. Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k řízení projektů v podmínkách EU na základě metodik Project Cycle Management a Logical Framework Approach. Studenti získají přehled o požadavcích kladených v praxi na tvorbu projektového listu (fiše), analýzy dotačních příležitostí, studie proveditelnosti, podnikatelského záměru, ekonomické a finanční analýzy projektu. Studenti se v rámci předmětu seznámí také s odlišnými přístupy k řízení mezinárodních projektů na základě příslušných technik, standardů a metod projektového řízení včetně projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Povinná literatura:

1. KERZNER, Harold. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. London: Wiley, 2017. 848 s. ISBN 978-1119165354. 2. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management. 7th edition. PMI: Project management Institute, 2021. 250 s. ISBN 9781628256642. 3. RICHARDSON, Gary L. and Brad M. JACKSON. Project Management Theory and Practice. Boca Raton, FL: Auerbach Publications, 2018. 636 s. ISBN 978-0815360711.

Doporučená literatura:

1. INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION. Individual Competence Baseline for Project Management. Amsterdam: IPMA, 2018. 212 s. ISBN 978-94-92338-16-7 (E-book). 2. LESTER, Albert. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. 8th edition. Oxford (UK): Butterworth-Heinemann, 2021. 658 s. ISBN 978-012-824339-8. 3. MALACHOWSKY, Samuel A. Project Team Leadership and Communication. ‎ 1st edition. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018. 246 s. ISBN 978-1732378902. 4. WYSOCKI, Robert K. Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid. London: Wiley, 2019. 656 s. ISBN 978-1119562801.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Korespondenční úkol během semestru.

E-learning

Kurz je umístěn v systému CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Základní terminologie projektového řízení 3. Životní cyklus projektu 4. Mezinárodní profesionální organizace projektového řízení 5. Standardy mezinárodního projektového managementu 6. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách EU 7. Řízení projektového cyklu a metoda logického rámce projektu 8. Finanční řízení projektů spolufinancovaných z fondů EU 9. Lidé a organizace v projektovém řízení 10. Inicializace projektu 11. Plánování projektu 12. Realizace projektu 13. Monitoring a kontrola projektu 14. Uzavírání projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok