120-0556/01 – Odborná praxe (PE)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem odborné praxe je umožnit studentům prakticky uplatnit teoretické a metodologické poznatky získané v průběhu jejich vysokoškolského studia na specializaci Mezinárodní ekonomické vztahy a posílit jejich odbornou orientaci. Účelem je, aby studenti byli schopni aplikovat poznatky získané v odborných předmětech při plnění pracovních úkolů, získali informace o provozu příslušné organizace (firmy či úřadu) a prohloubili své praktické dovednosti.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem odborné praxe je umožnit studentům prakticky uplatnit teoretické a metodologické poznatky získané v průběhu jejich vysokoškolského studia na specializaci Mezinárodní ekonomické vztahy a posílit jejich odbornou orientaci. Účelem je, aby studenti byli schopni aplikovat poznatky získané v odborných předmětech při plnění pracovních úkolů, získali informace o provozu příslušné organizace (firmy či úřadu) a prohloubili své praktické dovednosti. Záměrem je rovněž zvýšit provázanost vysokoškolského studia s potřebami budoucích zaměstnavatelů našich absolventů. Odborná praxe proběhne v organizacích dle možností rámcové spolupráce katedry a partnerů oborové praxe. Obsah oborové praxe může být volen s ohledem na téma závěrečné práce. Organizační pokyny: • Návštěva úvodního semináře (tento svolává garant kurzu). • Výběr příslušné organizace (dle rámcové spolupráce katedry a partnerů odborné praxe; případné výběrové řízení na příslušnou pozici). • Samotný výkon odborné praxe (v souladu s harmonogramem akademického roku, tj. od začátku výuky do konce výuky příslušného semestru a v rozsahu min. 100 odpracovaných hodin). • Student zpracuje a předloží garantovi kurzu tzv. semestrální projekt. Semestrální projekt student uloží v elektronické podobě do LMS Moodle + odevzdá vytištěný. • Po absolvování odborné praxe student předá garantovi kurzu tzv. potvrzení o absolvování odborné praxe, které vystavuje poskytovatel praxe (1 x řádně vyplněný a podepsaný formulář).

Povinná literatura:

Aktuální informační zdroje k vybraným tématům dle zaměření praxe. Firemní literatura.

Doporučená literatura:

Aktuální informační zdroje k vybraným tématům dle zaměření praxe. Firemní literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - účast na úvodním semináři, plnění pracovních povinností příslušné pracovní pozice (výkon praxe v rozsahu min. 100 hodin), zpracování semestrálního projektu, odevzdání potvrzení o absolvování odborné praxe.

E-learning

MOODLE

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem odborné praxe je umožnit studentům prakticky uplatnit teoretické a metodologické poznatky získané v průběhu jejich vysokoškolského studia na specializaci Mezinárodní ekonomické vztahy a posílit jejich odbornou orientaci. Účelem je, aby studenti byli schopni aplikovat poznatky získané v odborných předmětech při plnění pracovních úkolů, získali informace o provozu příslušné organizace (firmy či úřadu) a prohloubili své praktické dovednosti. Záměrem je rovněž zvýšit provázanost vysokoškolského studia s potřebami budoucích zaměstnavatelů našich absolventů. Odborná praxe proběhne v organizacích dle možností rámcové spolupráce katedry a partnerů oborové praxe. Obsah oborové praxe může být volen s ohledem na téma závěrečné práce. Organizační pokyny: • Návštěva úvodního semináře (tento svolává garant kurzu). • Výběr příslušné organizace (dle rámcové spolupráce katedry a partnerů odborné praxe; případné výběrové řízení na příslušnou pozici). • Samotný výkon odborné praxe (v souladu s harmonogramem akademického roku, tj. od začátku výuky do konce výuky příslušného semestru a v rozsahu min. 100 odpracovaných hodin). • Student zpracuje a předloží garantovi kurzu tzv. semestrální projekt. Semestrální projekt student uloží v elektronické podobě do LMS Moodle + odevzdá vytištěný. • Po absolvování odborné praxe student předá garantovi kurzu tzv. potvrzení o absolvování odborné praxe, které vystavuje poskytovatel praxe (1 x řádně vyplněný a podepsaný formulář).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: V rozsahu minimálně 100 odpracovaných hodin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: V rozsahu minimálně 100 odpracovaných hodin. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.