120-0568/01 – Mezinárodní konkurenceschopnost (INC)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Pochopit podstatu konkurenceschopnosti a faktory, které ji ovlivňují a naučit se připravovat strategie na její podporu. 2. Analyzovat pojmy národní, regionální a mezinárodní konkurenceschopnost v globálním světě. 3. Zhodnotit a porovnat politiky na podporu růstu konkurenceschopnosti v EU a ve světě (podpora rozvoje regionů, systémy inovací, regionální inovační strategie, znalostní a informační společnost).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními teoreticko-metodickými východisky problematiky konkurenceschopnosti z hlediska sektorového a územního, jenž jsou následně aplikovány na determinanty a nastavení strategií na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti v mezinárodním kontextu a s orientací na EU a její členské státy, a dále s konkrétním zaměřením na ekonomiku ČR a její regionální rozvoj.

Povinná literatura:

BUKOWSKI, S.I., A. HYZ a M.B. LAMENT. Competitiveness and Economic Development in Europe: Prospects and Challenges. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2021. 384 s. ISBN 978-0367558307. HOLIFIELD, Johnathan M. The Future Economy and Inclusive Competitiveness. Ohio: ScaleUp Partners, 2017. 280 s. ISBN 978-0692877708. MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Soudržnost a konkurenceschopnost vybraných zemí a regionů Evropské unie. SAEI, vol. 44. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 336 s. ISBN 978-80-248-3838-0.

Doporučená literatura:

HITT, M. A., R. DUANE IRELAND a R. E. HOSKISSON. Strategic management. Competitiveness and globalization: concepts and cases. Cincinnati: South-Western College Publications, 2019. 768 s. ISBN 978-0357033838. PAVLÍK, Marek a kol. Podpora lokální ekonomiky: využití skrytých potenciálů v regionech. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 228 s. ISBN 978-80-7552-390-7. PUIG, Francisco a Berrbizne URZELAI. Economic clusters and globalization: Diversity and resilience. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. 220 s. ISBN 978-0367671167.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních. Prezentace. Písemná zápočtová práce.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87982

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Úvod do problematiky konkurenceschopnosti – ekonomické teorie. 2. Teoretická východiska, přístupy k měření a hodnocení konkurenceschopnosti. 3. Konkurenceschopnost jako globální fenomén mezinárodních obchodních vztahů. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti – hard powers. 4. Globalizační procesy ve světové ekonomice – dopady na konkurenceschopnost světových regionů. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti – soft powers. 5. Požadavky nové ekonomiky – věda-výzkum-inovace a znalostně-orientovaná ekonomika jako prostředek zvyšování konkurenceschopnosti. 6. Teritorium jako konkurenční výhoda i nevýhoda – územní souvislosti konkurenceschopnosti. 7. Konkurenceschopnost EU I – specifikum konceptu a soustava strategických/programových opatření na podporu konkurenceschopnosti. 8. Konkurenceschopnost EU II – kompatibilita se společnou obchodní politikou EU, aspekty konkurenceschopnosti z hlediska vnitřního a vnějšího trhu. 9. Konkurenceschopnost EU III – kompatibilita s politikou soudržnosti v programovém období 2014-2020, období post 2020. 10. Regionální dimenze konkurenceschopnosti EU – disparity a podpora regionální rozvoje s podporu ESI fondů 2014-2020. 11. Konkurenceschopnost České republiky I – konkurenční výhody a nevýhody, lokální specifika. 12. Konkurenceschopnost České republiky II – národní a evropské formy podpory. 13. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012-2020 – Zpět na vrchol. Jak připravit Českou republiku na budoucnost? 14. Konkurenceschopnost a implikace pro veřejnou politiku. Aktuální dění v problematice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních (80 %).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 18 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 33 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.