120-0569/01 – Mezinárodní měnová integrace (IMI)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL0117 Ing. Petra Doleželová, Ph.D.
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat principy teorie optimálních měnových oblastí. 2. Objasnit fungování historických i měnových unií ve světě. 3. Vyhodnotit rozhodování centrálních bank. 4. Analyzovat měnovou integraci v Evropě. 3. Navrhovat manažerská rozhodnutí podle aktuálního vývoje mezinárodní hospodářské politiky. 4. Predikovat budoucí vývoj základních makroekonomických ukazatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s teoretickým rámcem pro zkoumání optimality měnových oblastí. Jádrem předmětu je pak teorie měnové integrace, rozbor historických i současných měnových unií ve světě. Součástí předmětu je také analýza měnové integrace v Evropě, institucionální rámec Evropského systému centrálních bank a zhodnocení pozice eurozóny ve světové ekonomice.

Povinná literatura:

GRAUWE, Paul de. Economics of Monetary Union. 12th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018. 289 p. ISBN 978-0-19-880522-9. HERRMANN, Christoph a Corinna DORNACHER. International and European monetary law: an introduction. Cham: Springer, 2017. SpringerBriefs in Law. ISBN 978-3-319-57641-1. DOUADY, Raphaël, CLÉMENT, GOULET, Clément, PRADIER, Pierre- Charles. Financial regulation in the EU: from resilience to growth. Cham: Palgrave Macmillan, 2017. ISBN978-3-319-44286-0.

Doporučená literatura:

ENOCH, Ch., W. BOSSU, C. CÁCERES a D. SINGH. Financial integration in Latin America: a new strategy for a new normal. Washington, DC: International Monetary Fund, 2017. 226 p. ISBN 978-1513520247. KUFUOR, Kofi O. The institutional transformation of the economic community of West African states. London: Routledge, 2017. 190 p. ISBN 978-0754644880. KOYAMA, Yōji, ed. The eurozone enlargement: prospect of new EU member states for euro adoption. New York: Nova Science Publishers, 2018. European political, economic, and security issues. ISBN 978-1-53613-032-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – aktivní účast na cvičeních, prezentace Zkouška – kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

E-learning

Kurz je součástí LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Studium literatury v angličtině.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie optimální měnové oblasti - definice optimální měnové oblasti, klasická teorie optimální měnové oblasti, nový Mundellův model optimální měnové oblasti, rozvoj teorie optimální měnové oblasti. 2. Analýza nákladů vytvoření měnové unie - inflace vs. Nezaměstnanost, institucionální rozdíly na trzích práce, rozdíly v dynamice ekonomického růstu, rozdíly v právních a finančních systémech, Balassa-Samuelsonův efekt. 3. Přínosy společné měny - eliminace transakčních nákladů, transparentnost cen, eliminace kurzového rizika, růst vzájemného obchodu a ekonomický růst. 4. Náklady a přínosy společné měny – srovnání - endogenita procesu měnové integrace, model GG-LL, marginalistický přístup k OCA a k analýze nákladů a výnosů, vliv na úroveň bohatství 5. Asymetrické šoky v měnové unii - definice a typy asymetrických šoků, sladěnost hospodářských cyklů, mobilita pracovních sil, symetrické šoky s asymetrickými dopady. 6. Historické měnové unie - Německo-rakouská měnová unie, Latinská měnová unie, Skandinávská měnová unie, Belgicko-lucemburská měnová unie, Česko-slovenská měnová unie. 7. Současné měnové unie ve světě - Unie jihoamerických národů (UNASUR), Východokaribská měnová unie, Západoafrická a středoafrická měnová unie, Měnová unie CFP franku. 8. Nejvýznamnější de facto měnové unie ve světě - Spojené státy americké, švýcarský frank, ruský rubl, indická rupie. 9. Historie měnové integrace v Evropě - Wernerova zpráva- had v tunelu, evropský měnový systém. 10. Realizace projektu společné evropské měny - Delorsova zpráva, Maastrichtská smlouva, konvergenční kritéria, důvody nečlenství Švédska, Dánska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 11. Evropská centrální banka (ECB) - institucionální rámec Evropského systému centrálních bank (ESCB) a ECB, strategie měnové politiky ECB. 12. Nástroje měnové politiky ECB - standardní měnově-politické nástroje ECB, nestandardní měnově-politické nástroje ECB. 13. Přijímání nových členů do evropské měnové unie - proces reálné a nominální konvergence. 14. Pozice eurozóny ve světové ekonomice - ekonomická komparace eurozóny s USA, srovnání pozice amerického dolaru a eura v mezinárodním měnovém systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet – aktivní účast na cvičeních, prezentace Zkouška – kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet – účast na cvičeních 30 %, vypracování a prezentace seminární práce Zkouška – kombinovaná zkouška (písemná část min 50. % a ústní část)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MEO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.