120-0571/01 – Projektový a dotační management B (PGM B)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lukáš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat metodiku projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro přípravu a realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je věnován prohloubení znalostí nabytých v předmětů Projektový a dotační management B, týkajících se teoretického rámce, principů a aplikace metod projektového řízení se zaměřením na dotační management v podmínkách EU a ČR. Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupy k přípravě, realizaci a řízení projektů v podmínkách EU na základě metodik Project Cycle Management (PCM), Logical Framework Approach (LFA) a Cost-benefit analysis (CBA). Studenti získají přehled o požadavcích kladených v praxi na tvorbu projektového souhrnu, podnikatelského záměru (plánu), studie proveditelnosti a finančního plánu projektu, finanční analýzy či CBA analýzy.

Povinná literatura:

JOHANSSON, Per-Olov and Bengt KRISTRÖM. Cost-Benefit Analysis for Project Appraisal. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 235 s.ISBN 978-1-107-12102-7. KERZNER, Harold. Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 12th edition. New Jersey: Wiley, 2017. 848 s. ISBN 978-1-119165-35-4. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management. 7th edition. Pennsylvania: PMI, 2021. 250 s. ISBN 978-1-62825-664-2.

Doporučená literatura:

DINSMORE, Paul C. a Jeannette CABANIS-BREWIN. The AMA Handbook of Project Management. 4th edition. New York: American Management Association, 2014. 561 s. ISBN 978-0-8144-3339-3. PANDEY, I.M. Financial Management. 11th edition. New Delhi: VIKAS Publishing, 2015. 921 s. ISBN 978-93259-8229-1. RESCHKE, Hasso and SCHELLE, Heinz (eds). Dimensions of Project Management. Fundamentals, Techniques, Organization, Applications. Berlin: Springer-Verlag. 2017. 336 s. ISBN 978-3-540-53157-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - tematické korespondenční úkoly. Zkouška - kombinovaná (písemná, ústní část).

E-learning

Kurz je umístěn v systému LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rámec projektového řízení – obor projektového řízení, program a portfolio projektů, životní cyklus projektu, procesy projektového řízení. 2. Světový přístup k projektovému řízení – vývoj oboru projektového řízení, projektový management v mezinárodním prostředí, profesionální organizace projektového řízení, certifikace a standardy projektového řízení. 3. Inicializace projektového záměru – inicializace a zahajovací procesy, nástroje a techniky pro zahájení projektu, předprojektová dokumentace pro iniciaci a zahájení projektu. 4. Plánování trojimperativu projektu I. – plánovací procesy dle PMI, nástroje a techniky pro plánování projektu, projektové dokumenty procesu plánování. 5. Plánování trojimperativu projektu II – definice předmětu projektu, struktura členění prací (WBS), plánování času v projektu (TBS), plánování zdrojů/nákladů projektu (CBS). 6. Dokumenty pro finanční a ekonomické hodnocení projektů – typologie dokumentů v dotačních titulech EU a ČR, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, praktické aspekty zpracování dokumentů. 7. Finanční plán v dokumentech pro finanční a ekonomické hodnocení projektů – obecná východiska finančního plánu, praktická východiska tvorby finančního plánu, finanční výkazy, zdroje, náklady a výnosy projektu, hotovostní toky. 8. Investiční rozhodování a metody hodnocení efektivnosti investičních projektů – efektivita investice, statické a dynamické metody hodnocení efektivnosti investičních projektů v podmínkách EU a ČR. 9. Finanční analýza investičních projektů – obecná východiska finanční analýzy, praktická východiska zpracování finanční analýzy investičního projektu spolufinancovaných z národních a evropských zdrojů. 10. Cost-benefit analýza jako nástroj finančního a ekonomického hodnocení projektů – teoretická východiska CBA, CBA investičních projektů, finanční analýza, ekonomická analýza, CBA jako modul MS2014+. 11. Obstarávání v investičních projektech – základní pojmy a typologie veřejných zakázek v podmínkách EU a ČR, příprava a realizace výběrových řízení, kontrola výběrových řízení. 12. Realizace projektového záměru spolufinancovaného z národních a evropských zdrojů – základní pravidla, odpovědnost za projekt, náležitosti realizace projektu, procesy realizace projektu, dokumenty realizace projektu. 13. Analýza a řízení rizik v projektech spolufinancovaných z národních a evropských zdrojů – management rizik, typologie projektových rizik, identifikace a ohodnocení rizik, strategie zvládnuti rizik. 14. Monitoring, reporting a udržitelnost projektů spolufinancovaných z národních a evropských zdrojů – vymezení základních pojmů, monitorovací procesy, monitorovací zprávy a jejich typologie, řízení a administrace projektů ze strany poskytovatele a příjemce dotace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 21 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 30 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.