120-0572/01 – Vnější ekonomické vztahy EU (EU EER)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL0117 Ing. Petra Doleželová, Ph.D.
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá vnějšími vazbami Evropské unie na ostatní seskupení v rámci ekonomické, bezpečnostní, rozvojové a humanitární spolupráce. Osvětluje nejen aktuální vnější aspekty projektu evropské integrace, ale je také věnován jejich proměnám v čase. Výklad je průběžně doplněn o vysvětlení nových hospodářskopolitických mechanismů (např. Evropského semestru) souvisejících s překonáváním vnějších makroekonomických nerovnováh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Evropská unie jako subjekt globálních mezinárodních vztahů. 2. Vývoj zahraničně bezpečnostní spolupráce Evropských společenství. Vnější vztahy Evropských společenství v době studené války. 3. Druhý pilíř a třetí pilíř Evropské unie a jeho proměny v 90. letech 20. století. Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie, Evropská bezpečnostní strategie. Společná bezpečnostní a obranná politika - spolupráce Evropské unie se Severoatlantickou aliancí. 4. Lisabonská smlouva – klíčové změny SZBP a vnějších vztahů z hlediska institucionální koherence. 5. Evropská unie a západní Balkán, vztahy s Tureckem. 6. Evropská politika sousedství - Východní partnerství. 7. Evropská politika sousedství – Středomořská unie. 8. Transatlantické vztahy Evropské unie s USA a Kanadou. Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), Komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou (CETA). 9. Vztahy Evropské unie s Ruskem a Čínou. Asia – Europe Meeting (ASEM). 10. Ekonomická spolupráce Evropské unie se zeměmi ASEAN, Japonskem, Jižní Koreou a Indií 11. Vnější vztahy Evropské unie – země Afriky, Karibiku a Pacifiku. 12. Ekonomická spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky. 13. Bílá kniha o budoucnosti Evropské unie – EU a globální výzvy. 14. Evropský semestr a zpráva mechanismu varování – vnější ekonomické nerovnováhy zemí EU.

Povinná literatura:

BALDWIN, Richard a Wyplosz CHARLES. The Economics of European Integration. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2022. ISBN 9781526849434. BAYLIS, John, Steve SMITH a Patricia OWENS. The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations. Eight edition. Oxford: Oxford University Press, 2020. ISBN 978-0-19-882554-8. HILL, Christopher, Michael SMITH a Sophie VANHOONACKER, ed. International Relations and the European Union. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2017. The new European Union series. ISBN 978-0-19-873732-2.

Doporučená literatura:

ARDALAN, Kavous. Global Political Economy: A Multi-paradigmatic Approach. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-030-10376-7. BISCOP, Sven. European Strategy in the 21st Century. Abingdon: Routledge, 2019. ISBN 978-1-138-38472-9. GSTÖHL, Sieglinde a Dirk DE BIEVRE. The Trade Policy of the European Union. London: Palgrave, 2018. ISBN 978-0-230-27197-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet – aktivní účast na cvičeních, prezentace, zápočtový test Zkouška – ústní zkouška

E-learning

prostřednictvím LMS Moodle

Další požadavky na studenta

aktivní příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Evropská unie jako subjekt globálních mezinárodních vztahů. 2. Vývoj zahraničně bezpečnostní spolupráce Evropských společenství. Vnější vztahy Evropských společenství v době studené války. 3. Druhý pilíř a třetí pilíř Evropské unie a jeho proměny v 90. letech 20. století. Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie, Evropská bezpečnostní strategie. Společná bezpečnostní a obranná politika - spolupráce Evropské unie se Severoatlantickou aliancí. 4. Lisabonská smlouva – klíčové změny SZBP a vnějších vztahů z hlediska institucionální koherence. 5. Evropská unie a západní Balkán, vztahy s Tureckem. 6. Evropská politika sousedství - Východní partnerství. 7. Evropská politika sousedství – Středomořská unie. 8. Transatlantické vztahy Evropské unie s USA a Kanadou. Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), Komplexní hospodářská a obchodní dohoda s Kanadou (CETA). 9. Vztahy Evropské unie s Ruskem a Čínou. Asia – Europe Meeting (ASEM). 10. Ekonomická spolupráce Evropské unie se zeměmi ASEAN, Japonskem, Jižní Koreou a Indií 11. Vnější vztahy Evropské unie – země Afriky, Karibiku a Pacifiku. 12. Ekonomická spolupráce Evropské unie se zeměmi Latinské Ameriky. 13. Bílá kniha o budoucnosti Evropské unie – EU a globální výzvy. 14. Evropský semestr a zpráva mechanismu varování – vnější ekonomické nerovnováhy zemí EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních (50 %).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 18 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 33 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.