120-0573/01 – Mezinárodní podnikání (IB)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát specifika mezinárodního podnikání, budou schopni analyzovat mezinárodní podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v mezinárodních souvislostech včetně podpory podniků v mezinárodním kontextu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje studentům teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti z problematiky mezinárodního podnikání. Osvětluje problematiku podnikání na mezinárodních trzích. Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou znát specifika mezinárodního podnikání, budou schopni analyzovat mezinárodní podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v mezinárodních souvislostech včetně podpory podniků v mezinárodním kontextu.

Povinná literatura:

BARRINGER, Bruce R. a R. Duane Ireland. Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 978-1-292-25533-0. HISRICH, Robert. International Entrepreneurship. Starting, Developing, and Managing a Global Venture. London: Sage Publications, 2016. ISBN 978-1-4833-4439-3. MELLAHI, K. et al. Oxford Handbook of International Business Strategy. Oxford: Oxford University Press, 2021. ISBN 0198868375.

Doporučená literatura:

GHEMAWAT, Pankaj. The Laws of Globalization and Business Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. ISBN 978-1316615027. HAMILTON, Leslie and Philip WEBSTER. The International Business Environment. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN 9780198804291. WILD, J. a K. L. WILD. International Business. The Challenges of Globalization. Pearson, 2019. ISBN 9781292262253.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování seminární práce a její prezentace Zkouška: písemná zkouška

E-learning

MOODLE

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky mezinárodního podnikání. 2. Podnikání na mezinárodních trzích, podstata, specifika a rizika. Globalizační tendence ve světové ekonomice a podnikání na mezinárodních trzích. Prostředí v mezinárodním podnikání (ekonomické, politické, právní, technologické, sociální a kulturní). 3. Podnikatelské aktivity a jejich internacionalizace. Teoretické přístupy k internacionalizaci podnikatelských aktivit (internalizační teorie, teorie mezinárodního životního cyklu produktu, krokové přístupy, síťový přístup aj.). 4. Teorie mezinárodního podnikání. 5. Subjekty realizující mezinárodní podnikatelské aktivity a jejich kategorizace. Měření míry internacionalizace podnikatelských subjektů (individuální indikátory, měření regionální diverzifikace, komplexní indexy). 6. Nadnárodní podniky, jejich vznik a rozvoj. Formy uspořádání nadnárodních podniků. Nadnárodní společnosti v Evropské unii a České republice. 7. Malé a střední podniky a jejich specifika v mezinárodním podnikání. Podpora malých a středních podniků z národních i mezinárodních zdrojů. Podpora mezinárodních aktivit malých a středních firem. 8. Management mezinárodních podnikatelských aktivit. Rozhodnutí při internacionalizaci podnikatelských aktivit (o vstupu, o lokalizaci podnikatelských aktivit, o metodě vstupu). 9. Faktory determinující internacionalizaci podnikatelských aktivit. Faktory vnějšího prostředí (prostředí národního státu, prostředí světové ekonomiky). Faktory interního prostředí. 10. Mezinárodní podnikání prizmatem finančních aspektů (zdroje financování mezinárodního podnikání, finanční řízení v mezinárodním podnikání). Mezinárodní finance (finanční systém, měnové kurzy, PZI). 11. Mezinárodní podnikání a Evropská unie. Vnitřní trh Evropské unie a tzv. základní ekonomické svobody. Politiky a aktivity EU podporující rozvoj podnikatelského prostředí (průmyslová politika aj.). 12. Mezinárodní podnikání prizmatem ochrany hospodářské soutěže. Veřejná podpora podniků na vnitřním trhu. 13. Podnikání v ČR a jeho podpora v mezinárodním kontextu. Podpora podnikání a proexportní politika v České republice a její zařazení do mezinárodních systémů. Institucionální podpora podnikatelských subjektů v ČR (MPO, EGAP, CzechInvest, CzechTrade, Česká exportní banka, ČMZRB, aj.). 14. Aktuální otázky mezinárodního podnikání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast ve výuce není vyžadována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 18 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle. Zkouška - min. 33 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.