120-0801/02 – Evropská unie (EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Klasifikovat stupně mezinárodní ekonomické integrace 2.Identifikovat rozhodující integrační trendy v Evropě 3.Popsat vývoj a současnou situaci evropských integračních procesů (EU). 4.Aplikovat poznatky při hodnocení současné situace v EU

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Doporučuje se pro budoucí studenty oboru Eurospráva. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi evropských integračních procesů, zejména s koncepcí, formami a cíli integrace v Evropské unii a složitým procesem souvisejícím se vstupem Česka do EU. Předmět má současně vytvořit výchozí informační základnu pro studium hospodářských, sociálních a politických aspektů integračních procesů v evropském megaregionu.

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1.KAŇA, R. Evropská unie A. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248- 1412-4. 2.Zlý, B.: Evropská unie v přelomovém období. Karviná, OPF SU 2002. 3.Zlý, B. a kol.: Integrační procesy ve světové ekonomice. Ostrava, VŠB – TU 2004. Doporučená literatura: 1.Fiala, P. , Pitrová, M.: Evropská unie. Brno, CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) 2003. 2.Jakš, J.: Quo vadis Evropská unie. Praha, ETC Publishing (Manager- Podnikatel) 1998. 3.Pelkmans, J: European Integration: Methods and Economic Anylysis. Prentice Hall, Harlow UK, 2001. 4.Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o Evropské unii, Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii – konsolidované verze ve znění smlouvy z Nice http://www.euroskop.cz/ - dokumenty a odkazy 5.Šrein, Z.: Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. VŠE Praha, 2000. 6.Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A až do Z. Výkladový slovník. 2. dopl. a akt. vydání. Ostrava, Montanex 2001. 7.Zlý, B.: Teorie a praxe ekonomické integrace. Ostrava, VŠB - TU 1999, dotisk 2002. 8.Aktuální dokumenty vlády ČR a Evropské komise k problematice působení Česka v EU. Internetové zdroje: www.euroskop.cz www.evropska-unie.cz

Doporučená literatura:

BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. The Economics of European Integration. 3. vyd. McGraw Hill Higher Education, 2009. ISBN 13: 978-0077121631. CIHELKOVÁ, Eva, Libor NEDOROST a Eva LUKÁŠKOVÁ. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-802-4518-350. ZLÝ, Bohumír. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí mezinárodní ekonomické integrace. Integrační metody a formy realizace mezinárodní ekonomické integrace. 2.Vymezení stupňů ekonomické integrace. Současný stav integrovanosti evropského kontinentu. 3.Modely (paradigmata) evropského integračního procesu, etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po roce 1945. 4.Geneze Evropské unie, integrační koncepce. Právní základy EU - charakteristika komunitárního práva. 5.Struktura a funkce orgánů a institucí Evropské unie. 6.Financování integračních aktivit Evropské unie - společný rozpočet. Projekt a realizace jednotného vnitřního trhu (JVT) EU. 7.Volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob na JVT Unie. Základní principy ochrany hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 8.Integrovaný agrární trh, charakteristika společných, sektorových a koordinovaných hospodářských politik v Unii. 9.Základní principy hospodářské a sociální soudržnosti v EU - regionální politika, průmyslová politika, sociální politika, ochrana životního prostředí. 10.Koncepce přechodu EU k hospodářské a měnové unii, úloha konvergenčních kritérií. Organizační a kapitálové zajištění hospodářské a měnové unie, monetární politika Evropské centrální banky. 11.Spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice Unie. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. 12.Politické, ekonomické a institucionální problémy spojené s rozšiřováním EU o země střední, severovýchodní a jižní Evropy. 13.Česko v procesu přibližování k Evropské unii. Negociační proces, přistoupení Česka k EU, pozitiva a negativa našeho členství v Unii. 14.Možnosti budoucího vývoje integrace v EU. Problémy přechodu EU k politické integraci.

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku