120-9501/01 – Mezinárodní obchod a obchodní politika (IT)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porovnat základní a soudobé moderní teorie mezinárodního obchodu. Charakterizovat projevy a dopady globalizace v oblasti obchodních a investičních toků. Identifikovat hlavní faktory, působící na konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě. Formulovat pozici EU ve světovém obchodě a vyhodnotit její komparativní výhody. Identifikovat nástroje a metody ke kvantifikaci obchodních toků. Formulovat současné problémy mnohostranných jednání v oblasti liberalizace světového obchodu. Kategorizovat mnohostranné závazky ve WTO. Vyhodnotit regionální obchodní toky. Zhodnotit současné trendy ve světovém obchodě a mezinárodní obchodní politice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

BERGEIJK, P. A. G., BRAKMAN, S. The Gravity Model in International Trade. Advances and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 355 p. ISBN: 9780521196154. CIHELKOVÁ, E., FRAIT, J., VARADZIN, F., MACH M., BRŮŽEK, A., ŽAMBERSKÝ, P. Mezinárodní ekonomie II. Praha: C. H. Beck, 2008. 258 s. ISBN 978-80-7400-054-6. FOJTÍKOVÁ, L. a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU, 2014. 388 s. ISBN 978-80-248-3333-0.

Doporučená literatura:

BALÁŽ, P. A kol. Medzinárodné podnikanie. Na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky. Bratislava: Sprint dva, 2010. 546 s. ISBN 978-80-89393-18-3. FRANCOIS, J. F., REINERT, K., A. Applied Methods for Trade Policy Analysis. A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 560 p. ISBN 0-521-58997-5. HELPMAN, E. Understanding Global Trade. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011. 222 p. ISBN 978-0-674-06078-4. HERTEL, T. W. Global Trade Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 403 p. ISBN 0-521-56134-5 (hardback). ISBN 0-521-64374-0 (paperback). LEHMANNOVÁ, Z. et al. Formování globálního řádu? Globalizace a global governance. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. 287 s. ISBN 978-80-245-1649-3. SALVATORE, D. International Economics. Danvers: Wiley, 2007. 838 p. ISBN 978-0-471-79468-4. SCHROPP, S. A. B. Trade Policy Flexibility and Enforcement in the WTO: A Law and Economics Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 380 p. ISBN: 9781107638181. WTO. A Practical Guide to Trade Policy Analysis. Geneva: WTO, 2012. ISBN 978-92-870-3812-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student plní požadavky na základě konzultací.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Soudobé teorie mezinárodního obchodu. Globalizace obchodních toků. Konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě. Měření internacionalizace produkce a obchodu, otevřenost ekonomiky. Grubel-Lloydův index a vnitroodvětový obchod. Herfindahlův index koncentrace obchodu. Obchodování s meziprodukty, diverzifikace vývozu, zjevné komparativní výhody. Modelování obchodních toků, rovnovážné modely a jejich modifikace, modely CGE. Mnohostranná liberalizace obchodu, závazky na roll-back a standstill v rámci WTO a WTO+. Problematika GATT, GATS a TRIPS. Nástroje obchodní politiky a nové formy protekcionismu v mezinárodním obchodě. Kvantifikace obchodní politiky. Obchodní preference a regionální obchodní dohody, účinky obchodních preferencí – Meadův model a Ballasův model. Intenzita regionálního obchodu a obchodní komplementarita.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.