121-0303/02 – Jazykověda, sémiotika (JS)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity2
Garant předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN67 doc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat jazykovou typologii Vysvětlit jazykové plány Charakterizovat rozdíly v jazykových plánech Diskutovat o dimenzích sémiotiky Objasnit sémiotické prvky v dorozumívání zvířat a ve vývoji jazyka a písma

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Jednosemestrální cyklus přednášek a seminářů. Obsahem přednášek je uvedení obecné jazykovědy a do problematiky nauky o znacích a jejich fungování ve společnosti, dále nástin vzniku a vývoje sémiotických teorií, a to především ve vztahu k lingvistickým disciplínám (stylistice, sémantice) i k některým oborům příbuzným (literární vědě, dějinám umění atd.) a pomezním (teorii textů, teorii komunikace). V navazujících seminářích jsou analyzovány vybrané znakové systémy v historickém i současném pohledu, přičemž si studenti osvojí metodologické a pojmové instrumentarium sémiotiky pro další odbornou práci.

Povinná literatura:

Literatura: BARTHES, R. Nulový stupeň rukopisu: základy sémiologie. Praha: Čs. spisovatel, 1967. ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Přehled a slovník. Praha 1997. ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. ČERNÝ, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998. Encyklopédia jazykovedy. Bratislava 1993. Encyklopedický slovník češtiny. Red. K. Karlík, M. Nekula a J. Pleskalová. Praha/Brno 2002. ERHART, A.: Základy jazykovědy. 2. vyd. Praha 1990. HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999. HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a..... Praha: Trizonia, 1997. Lingvistické čítanky I/I – Sémiotika 1. Praha: SPN, 1973. Lingvistické čítanky I/II – Sémiotika 2. Praha: SPN, 1970. PALEK, B. Sémiotika. Praha: Karolinum, 1997. PALEK, B.: Základy obecné jazykovědy. Praha 1989. PANOV, J. N. Znaky, symboly, jazyky. Praha: Panorama, 1987. VOIGT, V. Úvod do sémiotiky. Bratislava: Tatran, 1981. doporučené studijní materiály: Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Brno: Host, 2002 KRISTEVA, J. Slovo, dialog a román. Texty o sémiotice. Praha: SOFIS: Pastelka, 1999. další doporučená literatura: BENOIST, L. Znaky, symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing, 1995. BENSE, M. Teorie textů. Praha: Odeon, 1967. DOUBRAVOVÁ, J. Dialog a imaginace. Interpersonální diagnóza umění(m). Praha: Editio Supraphon, 1998. ECO, U. Hledání dokonalého jazyka. Praha: Lidové noviny, 2001. ECO, U. Skeptikové a těšitelé. Praha : Svoboda, 1995. ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 1998. CHA JIRÁNEK, J. Hudební sémantika a sémiotika. Olomouc : UP, 1996. de SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Odeon, 1996. TONDL, L. Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. Praha : Filosofia, 1997. TONDL, L. Mezi epistemologií a sémiotikou. Praha : Filosofia, 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Jazyk jako společenský jev. 2. Jazyková typologie. 3. Jazykové plány – fonetický a fonologický, morfologický. 4. Jazykové plány – lexikální, syntaktický. 5. Přirozený jazyk jako znakový systém. Podstata znaků a jejich funkce, věda o znacích a její vztah k jiným oborům. 6. Nástin vývoje uvažování o znacích. Alegorie jako příznačný sémiotický systém středověku a baroka. 7. Ch. S. Pierce a typologie znaků. 8. Ferdinand de Saussure a jeho pojetí jazykového znaku. 9. Triadická koncepce znaku C. K. Ogdena a I. A. Richardse. Charles W. Morris: Tři dimenze sémiosy. 10. Sémiotika a biologie, dorozumívání zvířat. 11. Sémiotika a antropologie, primitivní jazyky a vývoj písma. 12. Sémiotika a současné informační technologie. 13. Alternativní znakové systémy dorozumívání, umělé jazyky. 14. Politika – jazyk – moc jako problém stylistický a sémiotický.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku