121-0304/01 – History and the Present State of Mass Media (DSMM)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits5
Subject guarantorPhDr. Tomáš LysoněkSubject version guarantorPhDr. Tomáš Lysoněk
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
LYS0030 PhDr. Tomáš Lysoněk
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Give technical and social conditions of media origin Describe a political, economic and cultural role of media Describe changes in media structure Explain transformation of journalism during the 19th and the 20th century Clarify transformation of media Explain the impact of globalization on media activities development Compare the development of Czechoslovak media with the world Apply the acquired knowledge of mass media development to the current media situation

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět Dějiny a současnost masových médií (metodologicky spadající do oblasti sociální historie) je úvodem do studia dějin a současnosti masových médií a podává přehled o hlavních vývojových etapách světových médií do konce 20. století v nejvyspělejších zemích v kontextu s vývojem médií na území dnešní ČR. Předmět se koncentruje na výklad nejvýznamnějších politických a sociálních, ale i technologických podmínek vývoje médií a na vybrané příklady vydavatelských a novinářských osobností, na směrodatná média a roli příjemců. Cíle předmětu Dějiny a současnost masových médií je na hlavních trendech ve vývoji periodického tisku, rozhlasu a televize nabídnout studentům profesní, sociální a politický kontext jejich budoucí práce a podpořit povědomí o historických souvislostech novinářství . Jádrem práce v kurzu je aplikace získaných poznatků o vývoji masových médií na současnou mediální situaci.

Compulsory literature:

Postman, Neil (1999): A Bridge to the Eighteenth Century: N.Y.: Alfred A.Knopf Inc.

Recommended literature:

Emery, M, Emery E. (1992): The Press and America: New Jersey: Prentice Hall

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

seznámení se s texty pojednávajícími o dané problematice (zadá vyučující) a rozprava ve cvičeních nad těmito texty

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Cultural and social consequences of the invention of book-printing for the modern society, the beginnings of printed periodicals in Europe 2. The beginnings of journalism in the context of society modernization (the origin of public sphere) 3. Periodical newspapers and journals and their readers in the17th, the18th and the 19th century in the advanced European countries and the U.S.A. 4. Alterations of journalism during the 19th century (from the development of mass press in France, England and the U.S.A. through the first news agencies to the Northcliff revolution) 5. Development of periodicals on the territory of the current Czech Republic (up to 1918) 6. Technical and social conditions of transmitting media origin (telegraph, telephone, radio broadcasting) 7. Political, economic and also cultural role of media in 1918-1945 in Europe and the U.S.A. 8. Development of the Czechoslovak media in the interwar period and in the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia 9. Political and social changes in the position of media in the second half of the 20th century on the example of selected countries 10. Character of changes in the structure of the Czechoslovak media development (1945-1968/69 and in the period of normalization in 1970-1989 11. Transformation of media and media system at the beginning of the nineties of the 20th century 12. The beginnings of new media and a shift in the position of mass media, trends in their development (the influence of globalization, co-modification, commercialization, concentration of ownership)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Other task type Other task type 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2013/2014 Winter
2012/2013 Winter
2009/2010 Winter