121-0304/01 – Dějiny a současnost masových médií (DSMM)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity5
Garant předmětuPhDr. Tomáš LysoněkGarant verze předmětuPhDr. Tomáš Lysoněk
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
LYS0030 PhDr. Tomáš Lysoněk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat technické a sociální podmínky vzniku médií Popsat politickou, ekonomickou a kulturní úlohu médií Popsat změny ve struktuře médií Vysvětlit proměny žurnalistiky během 19. a 20. století Objasnit transformaci médií Vysvětlit vliv globalizace na vývoj mediální činnosti Porovnat vývoj československých médií se světem Aplikovat získané poznatky o vývoji masových médií na současnou mediální situaci

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět Dějiny a současnost masových médií (metodologicky spadající do oblasti sociální historie) je úvodem do studia dějin a současnosti masových médií a podává přehled o hlavních vývojových etapách světových médií do konce 20. století v nejvyspělejších zemích v kontextu s vývojem médií na území dnešní ČR. Předmět se koncentruje na výklad nejvýznamnějších politických a sociálních, ale i technologických podmínek vývoje médií a na vybrané příklady vydavatelských a novinářských osobností, na směrodatná média a roli příjemců. Cíle předmětu Dějiny a současnost masových médií je na hlavních trendech ve vývoji periodického tisku, rozhlasu a televize nabídnout studentům profesní, sociální a politický kontext jejich budoucí práce a podpořit povědomí o historických souvislostech novinářství . Jádrem práce v kurzu je aplikace získaných poznatků o vývoji masových médií na současnou mediální situaci.

Povinná literatura:

Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová, B.: Dějiny českých médií, Grada, 2011 Jirák, J.- Köpplová, B.: Masová média. Praha: Portál, 2009 Bednařík, Petr, Čábelová, Lenka, Köpplová Barbara, Moravec,V.: Dějiny českých médií v datech, Karolinum, 2003

Doporučená literatura:

Köppl, L., Köpplová, B. (1988): Dějiny světové žurnalistiky I. Praha: Novinář Habermas, J.: Strukturální přeměny veřejnosti, Praha: Filosofia, 2000 Prokop, Dieter: Boj o média, Karolinum, 2005 Altschull, J.Herbert (1990): From Milton to McLuhan, N.Y.: Longman Postman, Neil (1999): A Bridge to the Eighteenth Century: N.Y.: Alfred A.Knopf Inc. Emery, M, Emery E. (1992): The Press and America: New Jersey: Prentice Hall Wilke, Jürgen (2000): Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte: Köln, Weimar, Wien, Böhlau

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

seznámení se s texty pojednávajícími o dané problematice (zadá vyučující) a rozprava ve cvičeních nad těmito texty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Kulturní a sociální důsledky vynálezu knihtisku na novodobou společnost, počátky tištěných periodik v Evropě; 2. Počátky žurnalistiky v kontextu modernizace společnosti (vznik veřejné sféry) 3. Periodické noviny a časopisy a jejich čtenáři v 17., 18. a 19. století ve vyspělých evropských zemích a v USA 4. Proměny žurnalistiky během 19. století (od vzniku masového tisku ve Francii, Anglii a USA přes první zpravodajské agentury k northcliffovské revoluci) 5. Rozvoj periodik na území dnešní ČR (do r. 1918) 6. Technické a sociální podmínky vzniku vysílacích médií (telegraf, telefon, rozhlas) 7. Politická, ekonomická i kulturní úloha médií v letech 1918-1945 v Evropě a USA 8. Vývoj československých médií v meziválečném období a době Protektorátu Čechy a Morava 9. Politické a společenské změny v postavení médií ve druhé polovině 20. století na příkladu vybraných zemí 10. Charakter změn ve struktuře vývoje československých médií (1945- 1968/69) a v období normalizace v letech 1970-1989 11. Transformace médií a mediálního systému na počátku 90. let 20. století 12. Nástup nových médií a posun v postavení masových médií, trendy v jejich vývoji (vliv globalizace, komodifikace, komercionalizace, koncentrace vlastnictví)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní