121-0306/01 – Media Structure and Their Specifics A (SMJS)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits2
Subject guarantorMgr. Ivana ŠulákováSubject version guarantorMgr. Ivana Šuláková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUL05 Mgr. Ivana Šuláková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Sort out media according to the way of information transmission Describe work of a journalist in media Understand the structure of media in the Czech society Compare the same and different elements in individual kinds of media Analyze media production Give differences between the structure of Czech media nad media abroad

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Posluchači bakalářského studia by se měli v tomto dvousemestrovém předmětu postupně zorientovat v současné struktuře médií a osvojit si základní znalosti o odlišnostech novinářské práce v tisku, rozhlase, televizi, tiskových agenturách a internetových médiích. Současně by se měli seznámit se základními žurnalistickými tématy a rubrikami, které tato média nabízejí. Předmět je tak nejen úvodem do studia žurnalistiky, ale dává do společenských i dobových souvislostí masová média, přiblíží i díky hostům ve výuce jednotlivé typy médií a základy žurnalistické práce.

Compulsory literature:

HOSKINS, C. Media economics: applying economics to new and traditional media. Thousand Osk: Sage 2004. Kinross, R. Modern Typography: an Essay in Critical History. London: Hyphen Press, 1992. TUNSTALL, J. Media occupation and professions. Oxford. Oxford UP 2001.

Recommended literature:

HOSKINS, C. Media economics: applying economics to new and traditional media. Thousand Osk: Sage 2004. Kinross, R. Modern Typography: an Essay in Critical History. London: Hyphen Press, 1992. TUNSTALL, J. Media occupation and professions. Oxford. Oxford UP 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Structure of media, the current state and dynamic trends of development 2. Media in the Czech society - the role of journalism, the position of media in the current society 3. The basic division of media according to the mode of information transmission, according to the branch focuses 4. Media focused on economic information 5. Specificities of journalist's work in the media (sources and obtaining of information and their processing) 6. Identical and different elements of work in particular kinds of media 7. New media and digital technologies, mainly the Internet 8. Agency journalism 9. Analysis of our media current production 10. Ethics of decision-making in journalistic practice 11. Practical introduction to the various types of media working - continuously

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter