121-0308/03 – The Basics of Journalism and News Training B (ZNP)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorMgr. Ivana ŠulákováSubject version guarantorMgr. Ivana Šuláková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SUL05 Mgr. Ivana Šuláková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Specify journalistic genres Describe the use of particular journalistic genres in processing of various thematic areas Explain differences in the use of journalistic genres in processing of various themes Clarify media organizational level and the related role of editorial staff Compare specific types of journalistic genres used in specific media Use journalistic genres in practice

Teaching methods

Seminars

Summary

Posluchači bakalářského studia by se měli v tomto dvousemestrovém předmětu osvojit pracovní nástroje žurnalistiky, seznámí se s pracovními postupy v žurnalistice. Získají základní orientaci v profesních problémech, tématech, rubrikách. Nezbytnou součástí studia mají být také základy redigování, redakčního marketingu a managementu. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí předmětu je dobrá orientace v aktuálních domácích událostech – nutné permanentní sledování denního tisku, zpravodajských relací TV+R. S nabytými teoretickými a faktografickými informacemi je schopen samostatně uplatnit se v praxi. Své schopnosti by měl student prokázat při samostatné práci na zadané téma. Podmínkou pro udělení zápočtu je písemná práce a aktivní účast na seminářích. Podmínkou pro udělení zkoušky je ústní prověření znalostí + písemná praktická práce na zadané téma.

Compulsory literature:

HOSKINS, C. Media economics: applying economics to new and traditional media. Thousand Osk: Sage 2004. Kinross, R. Modern Typography: an Essay in Critical History. London: Hyphen Press, 1992. TUNSTALL, J. Media occupation and professions. Oxford. Oxford UP 2001.

Recommended literature:

HOSKINS, C. Media economics: applying economics to new and traditional media. Thousand Osk: Sage 2004. Kinross, R. Modern Typography: an Essay in Critical History. London: Hyphen Press, 1992. TUNSTALL, J. Media occupation and professions. Oxford. Oxford UP 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.A process of journalistic texts creation; composition of news; lead 2. Language and the style of journalism; words, sentences, over-sentence forms 3. Language and the style of headlines 4. Meta-language expressions in journalism; words accentuated by quotes 5. Means of indirect nomination in journalism 6. Means of non-verbal communication in journalism 7. Editorial 8. Information article, story 9. Essay and other entertainment genres 10. Report; interview; review; editorial 11. Feature; a short story from the court vs. a report from the court 12. Investigative journalism

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Summer semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner