121-0309/04 – Sociologie (SOC)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch BednářGarant verze předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED069 PhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat sociologické pojmy Popsat sociální důsledky krize organizované modernity Vysvětlit rozdíl mezi exkluzí a marginalitou Charakterizovat prvky rizikové společnosti Objasnit sociální stát a jeho problémy Popsat a vysvětlit vývoj teorii modernity

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy sociologie, a to s přihlédnutím k jejich orientaci na pomezí žurnalistiky a ekonomické vědy. Důraz bude proto kladen jednak na ty problémové okruhy, ve kterých se přístup sociologie od ekonomického liší, jednat na ty okruhy, v nichž se na různých úrovních odrážejí soudobé problémy ekonomicky globalizovaného světa.

Povinná literatura:

DANICS, Š. Základy sociologie a politologie. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

Doporučená literatura:

KELLER, J. Úvod do sociologie. 4 vyd., Praha, SLON, 1996. BECK, U. Riziková společnost. Praha, SLON, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní vymezení sociologie 2. Vývoj modernity 3. Generalizace trhu a její sociální důsledky 4. Klasikové sociologie ve vztahu k ekonomickým otázkám 5. Teorie modernizace 6. Vztah ekonomiky a sociálna 7. Nová otázka sociální 8. Problematika sítí 9. Sociální důsledky krize organizované modenity 10. Riziková společnost 11. Střední vrstvy v moderní společnosti 12. Sociální stát jeho problémy 13. Exkluze a marginalita 14. Modernizace sociálního sektoru 15. Některé dopady globalizace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku