121-0312/01 – Training in Media (PRM)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits5
Subject guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Apply knowledge and skills acquired in journalistic and economic subjects to practice

Teaching methods

Other activities

Summary

Studenti absolvují praxi ve vybraných redakcích médií, tzn. po dobu letního semestru student v rámci praxe je seznámen s chodem redakce s činností jednotlivých redaktorů. Pod vedením redaktorů zpracovává informace, podílí se na činnostech spojených s tvorbou žurnalistických výstupů. Po absolvování praxe student předkládá výsledky své činnosti vytvořené v době praxe (články, fejetony, rozhlasové nahrávky, apod).

Compulsory literature:

The Teacher recommends the literature by Study and other experts other professional resources

Recommended literature:

The Teacher recommends the literature by Study and other experts other professional resources

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Apply knowledge and skills acquired in journalistic and economic subjects to practice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2006/2007 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner