121-0312/02 – Training in Media (PRM)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits6
Subject guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Apply knowledge and skills acquired in journalistic and economic subjects to practice

Teaching methods

Other activities

Summary

Studenti absolvují praxi ve vybraných redakcích médií, tzn. po dobu letního semestru student v rámci praxe je seznámen s chodem redakce s činností jednotlivých redaktorů. Pod vedením redaktorů zpracovává informace, podílí se na činnostech spojených s tvorbou žurnalistických výstupů. Po absolvování praxe student předkládá výsledky své činnosti vytvořené v době praxe (články, fejetony, rozhlasové nahrávky, apod).

Compulsory literature:

The Teacher recommends the literature by Study and other experts other professional resources

Recommended literature:

The Teacher recommends the literature by Study and other experts other professional resources

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

active participation in the creation of media products in the newsroom

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Apply knowledge and skills acquired in journalistic and economic subjects to practice

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner