121-0314/01 – Jazyková analýza současné žurnalistiky (JASŽ)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity2
Garant předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN67 doc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní pojmy z lexikologie Popsat změny v současné české slovní zásobě Vysvětlit funkce a principy pravopisu Diskutovat o zvukové a grafické stránce jazyka Vysvětlit zásady ortoepie Objasnit skloňování a časování podle současné české jazykové normy Objasnit slovosled a principy českého slovosledu Analyzovat psané i mluvené žurnalistické texty

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Při analýze konkrétních žurnalistických textů (psaných i mluvených) se procvičí a rozšíří znalosti studentů v jednotlivých jazykových plánech českého jazyka (foneticko-fonologickém, morfologickém, syntaktickém a lexikálním). Důraz se klade na to, aby se studenti orientovali ve využívání jazykových prostředků na osách spisovnost – nespisovnost, neutrálnost – příznakovost.

Povinná literatura:

Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2000. ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - Řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. ČECHOVÁ, M. a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997. Praktická cvičení z českého jazyka. Ostrava: FF OU, 2005. Dodatek k Pravidlům českého pravopisu. Praha: Academia, 1994. HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum, 2002. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1983. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 1993. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994. doporučené studijní materiály: další doporučená literatura: ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha: ISV, 1998.. ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ? Praha: Trizonia, 1997. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha: ISV, 1999.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Útvary českého národního jazyka; spisovnost a nespisovnost ve veřejné komunikaci. 2. Zvuková a grafická stránka jazyka, členění a modulace souvislé řeči. 3. Zásady ortoepie 4. Funkce a principy pravopisu. 5. Slovo a základní pojmy z lexikologie. 6. Obohacování české slovní zásoby, způsoby tvoření slov. 7. Změny v současné české slovní zásobě. 8. Formální tvarosloví - skloňování, současná norma. 9. Formální tvarosloví - časování, současná norma. 10. Věta a výpověď. Věta jednoduchá, složená a souvětí 11. Polovětné konstrukce; větné ekvivalenty a fragmenty. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích 12. Slovosled, principy českého slovosledu 13. Věta jednoduchá a větné členy. 14. Souvětí a jeho druhy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku