121-0317/01 – Aplikovaná sociologie médií (ASM)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch BednářGarant verze předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED069 PhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní prvky sociologie médií Vysvětlit účinek mediálních sdělení na vnímání reality Popsat vývoj teorií myšlení o médiích Vysvětlit obsahovou analýzu mediálních sdělení Diskutovat nad vzájemným ovlivňováním se médií a politiky Analyzovat zpravodajské, publicistické a politické pořady v médiích

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Student bude v rámci přednáškové části seznámen s teoretickými východisky uvažování o médiích, se základy sociologie médií. Získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti v metodě obsahové analýzy mediálních sdělení a v teorii agendy setting. V seminářích bude přiblížena konkrétní aplikace teoretických základů na konkrétní oblasti a problémy společenského života. Bude analyzován jejich obraz v médiích, příčiny a důsledky tohoto mediálního profilu. (menšiny, regionální problematika, politika, rovnoprávnost žen atd.).

Povinná literatura:

BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno, Barrister & Principal, 2001. ČMEJRKOVÁ, S. Jazyk, média, politika. Praha, Academia, 2003. JIRÁK, J.; KŐPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha, Portál, 2003.

Doporučená literatura:

IGNATIEFF, M. Virtuální válka. Praha, Themis, 2001. JIRÁK, J.; ŘÍCHOVÁ, B. Politická komunikace a média. Praha, Karolinum, 2003. OSVALDOVÁ, B. Česká média a feminismus. Praha, Sociologické nakladatelství, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Média, definice, funkce, veřejné mínění, interakce média-realita- veřejné mínění, účinek mediálních sdělení na vnímání reality. 2. Dějiny myšlení o médiích I. Teoretická východiska sociologické reflexe médií. 3. Dějiny myšlení o médiích II. (McQuail, Postman, Lazarsfeld atd.) 4. Obsahová analýza mediálních sdělení – teoretická východiska, teorie agenda setting, agenda cutting 5. Praktická aplikace obsahové analýzy a její metodologie. Proces zpracovávání a vyhodnocování mediálních sdělení. Praktické uplatnění obsahové analýzy. Vyhodnocování analyzovaných dat. Zadání výzkumného projektu studentům. 6. Analýza zpravodajských, publicistických a politických pořadů elektronických médií. 7. Média a politika (vzájemné ovlivňování). Pojetí moci. Vztah masové komunikace a moci.) 8. Centrum a periferie v médiích. Percepce regionální problematiky v médiích. 9. Menšiny v médiích. Genderové stereotypy a způsob mediální prezentace žen. Neziskový sektor, humanitární organizace a média. Média v roli destruktéra nebo naopak udržovatele mýtů a předsudků. 10. Globalizace a média. Vzájemné ovlivňování, činnost nadnárodních mediálních korporací. Události globálního významu v reflexi médií (války, přírodní katastrofy v „přímém přenosu“). 11. Ekonomika a média. Vzájemná závislost médií a světa byznysu. Jejich koexistence a střety. 12. Sociální zodpovědnost. Projekty sociální zodpovědnosti ekonomických subjektů a jejich mediální obraz. 13. Vyhodnocení studentských projektů a diskuze nad jejich závěry.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku