121-0318/01 – Úvod do sociálně vědní problematiky (USVP)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity2
Garant předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch BednářGarant verze předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED069 PhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat moderní a pozdně moderní společnost Vysvětlit ekonomizaci společenského a politického života Diskutovat o ekonomické globalizaci a jejich sociálních a kulturních důsledcích Porovnat jednotlivé koncepce moderních společností Uvést rozdíly mezi klasickou sociologií a postmoderním relativismem Vyjmenovat charakteristické prvky moderní a pozdně moderní společnosti

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět nabízí studentům vhled do hlavních trendů sociálně-vědního myšlení o současné společnosti. Jedná se o shrnutí a propojení dosavadních poznatků z absolvovaných předmětů obecného základu (sociologie, sociální komunikace, politologie, filozofie, aplikovaná psychologie, aplikovaná sociologie médií, dějiny ekonomického myšlení a dějiny národního hospodářství a evropské hospodářské dějiny) a budování základních konceptů, teorie a metod práce v sociálních vědách jako předpoklad pro studium ve studijních programech Sociální vědy a Mediální a komunikační studia v navazujícím magisterském studiu na vysokých školách v ČR (s možnou perspektivou vybudovat vlastní teoreticky a sociálně-vědně orientovaný magisterský obor „Sociální a ekonomická studia“.

Povinná literatura:

Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. Praha, Svoboda 1995. Keller, J.: Politika s ručením omezeným: proměny moci na prahu 21. století. Praha, Evropský literární klub 2001. Keller, J.:Dějiny klasické sociologie. Praha, Sociologické nakl. 2004. Marcuse, H.: Jednorozměrný člověk: studie o ideologii rozvinuté industriální společnosti. Praha, Naše vojsko 1991. McNair, B.: Sociologie žurnalistiky. Praha, Portál 2004. Postman, N.: Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha, Mladá fronta 1999. Riesman, D.: Osamělý dav: studie o změnách amerického charakteru. Praha, Mladá fronta 1968. Thompson, J. B.: Média a modernita: sociální teorie médií. Praha, Karolinum 2004. Tosqueville, A de: Demokracie v Americe. Praha, Academia 2000. Další doporučená literatura Arendtová, H.: Krize kultury (čtyři cvičení o politickém myšlení). Praha, Mladá fronta 1994. Beck, U.: Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha, Sociologické nakl. 2004. Habermas, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha, Filosofia 2000. Hroch, M.: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha, Sociologické nakl. 2003. Gasset, Ortega Y.: Vzpoura davů. Praha, Naše vojsko 1993. Marx, K.: Komunistický manifest. Praha, nakl. Otakar II. 2000.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Moderní a pozdně moderní společnosti a jejich vnitřní dynamika a rozpory 2. Koncepce moderních společností: „masová společnost“, „informační společnost“, „postindustriální společnost“ 3. Frankfurtská škola: Masová kultura, kulturní průmysl a spotřební společnost 4. Birgminghamská škola: etnografický obrat a kulturální studia 5. Ulrich Beck a „riziková společnost“ 6. Ekonomická globalizace a její sociální a kulturní důsledky 7. Státy „s ručením omezeným“ (oslabování národních států) 8. Komunikace a její psychologický a sociální (mocenský) rozměr 9. Komunikace a její technologický rozměr 10.Sociálněvědní myšlení I (klasická sociologie od Marxe k Weberovi) 11.Socálněvědní myšlení II (kritické sociální vědy od Frankfurtské školy k Chomskemu) 12.Sociálněvědní myšlení III (postmodernisní relativismus jako apologetika konzumní společnosti 13.Ekonomizace společenského a politického života

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku