121-0326/01 – Spisovný jazyk a jazyková kultura I. (SJJK I.)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRU0050 Mgr. Denisa Brumarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat jazyk, fonetiku, fonologii, grafemiku Vyjmenovat funkce jazyka Popsat zvukovou a grafickou stránku jazyka Vysvětlit funkce a principy pravopisu Objasnit rozdíly spisovného a nespisovného jazyka Aplikovat získané poznatky z českého pravopisu v mediální praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

1. Obecné výklady o jazyce, funkce jazyka. 2. Útvary českého národního jazyka; spisovnost a nespisovnost ve veřejné komunikaci. 3. Zvuková a grafická stránka jazyka, členění a modulace souvislé řeči. 4. Funkce a principy pravopisu. 5. Český pravopis, jeho vývoj a současný stav. 6. Fonetika a fonologie, kvantita vokálů. 7. Souhláskové skupiny, jejich výslovnost a pravopis. 8. Jména obecná a vlastní, problematika psaní velkých písmen. Psaní předložek s, z a předpon s-, z-. 9. Mluvnický pravopis: i – y v koncovkách. Lexikální pravopis: i – y. 10. Jazyková ekonomie, zkratky a značky. 11. Grafémika, hranice slov v písmu. 12. Syntaktická rovina jazyka, interpunkce. 13. Lexikografie; typy slovníků.

Povinná literatura:

Praktická cvičení z českého jazyka. Ostrava: FF OU, 2002. (pravopisná část) HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum, 2010. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994.

Doporučená literatura:

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - Řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. ČERNÁ, A., a kol. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jazyk, jazykový znak, purismus a brusičství. 2. PLK - hlavní zásady, hlavní myšlenky. Členové PLK a jeho pokračovatelé, PLK a současnost. 3. Definice a stratifikace národního jazyka. Útvary strukturní a nestrukturní . 4. Názory na psaný jazyk a jazykovou kulturu (vývoj a změny názorů v průběhu 20. století). Jazyková struktura a její složky. 5. Vývoj jazykové kultury češtiny 1918 - 1945, chápání jazykové kultury v současnosti. 6. Pojmy: standard, substandard, varianta a varieta. Normy strukturní, stylové a komunikační. 7. Vývoj názorů na normu a kodifikaci. Retrospektivnost a perspektivní hloubka kodifikace, dynamika spisovného jazyka, varianta a norma, variantnost a kodifikace. Postup při kodifikaci. 8. Vývoj ve spisovném jazyce, současné vývojové tendence. 9. Opozice, antimonie fungující ve spisovném jazyce. Intelektualizace vs. demokratizace; internacionalizace vs. nacionalizace; racionalizace vs. emocionalizace; variabilita vs. stabilita; terminologizace vs. determinologizace; formálnost vs. uvolněnost; automatizace vs. aktualizace. 10. Aktuální (teoretické i praktické) otázky jazykové kultury (příp. pověry o jazyce). 11. Postoje veřejnosti k jazyku. 12. jazykové poradenství a vztah veřejnosti k jazykové kultuře. 13. Média a jazyková kultura. 14. Budoucnost spisovného jazyka a persoektivy jazykové kultury.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2009/2010 zimní