121-0327/01 – Spisovný jazyk a jazyková kultura II. (SJJK II.)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
JAN67 doc. PhDr. Eva Jandová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat ohebné a neohebné slovní druhy Popsat změny v současné české slovní zásobě Vysvětlit tvorbu věty jednoduché, složené a souvětí Objasnit zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích Využít současnou českou slovní zásobu při tvorbě žurnalistických textů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

1. Změny v současné české slovní zásobě. Obohacování české slovní zásoby, způsoby tvoření slov. Psaní slov přejatých, jejich ohýbání. 2. Morfologická rovina, ohebné a neohebné slovní druhy. 3. Formální tvarosloví - skloňování a časování, současná norma. 4. Věta a výpověď. Věta jednoduchá, složená a souvětí. 5. Polovětné konstrukce; větné ekvivalenty a fragmenty. 6. Slovosled, principy českého slovosledu. 7. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích. 8. Komunikace - základní pojmy. 9. Komunikace psaná vs. mluvená. 10. Řečnický styl a řečnické dovednosti 11. Jazyková kultura. 12. Vývojové tendence současné češtiny I. 13. Vývojové tendence současné češtiny II.

Povinná literatura:

ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. ČERNÁ, A., a kol. Na co se nás často ptáte. Praha : Scientia, 2002. HUBÁČEK, J. a kol. Čeština pro učitele. Opava: Vademecum, 2010.

Doporučená literatura:

DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. DOKULIL, M. - SGALL, P. Anketa o jazykové kultuře. NŘ 4, 1992, s. 169-174.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

na studenta nejsou kladeny další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Změny v současné české slovní zásobě. Obohacování české slovní zásoby, způsoby tvoření slov. Psaní slov přejatých, jejich ohýbání. 2. Morfologická rovina, ohebné a neohebné slovní druhy. 3. Formální tvarosloví - skloňování a časování, současná norma. 4. Věta a výpověď. Věta jednoduchá, složená a souvětí. 5. Polovětné konstrukce; větné ekvivalenty a fragmenty. 6. Slovosled, principy českého slovosledu. 7. Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích. 8. Komunikace - základní pojmy. 9. Komunikace psaná vs. mluvená. 10. Řečnický styl a řečnické dovednosti 11. Jazyková kultura. 12. Vývojové tendence současné češtiny I. 13. Vývojové tendence současné češtiny II.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní