121-0328/01 – Práce se zdroji informací (PZI)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity2
Garant předmětuMgr. Monika OravováGarant verze předmětuMgr. Monika Oravová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ORA0028 Mgr. Monika Oravová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat paměťové instituce a systém knihoven v ČR Popsat primární, sekundární a terciální informační zdroje Vysvětlit principy vyhledávání v informačních pramenech Objasnit činnost jednotlivých institucí zapojených do knihovnických a informačních služeb Porovnat činnost jednotlivých institucí

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je poskytnout přehled o informačních institucích s knihovními fondy vhodnými pro studenty ekonomické žurnalistiky, seznámit studenty s primárními, sekundárními a terciárními informačními zdroji, procvičit vyhledávání a citace informačních zdrojů.

Povinná literatura:

BRATKOVÁ, E.: Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 : metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. Verze 2.0, aktualiz. a rozšíř. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2008-12-22 [cit. 20110421]. 60 s. (PDF). Dostupný z WWW: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf. KOUMES – Katalog online užitečných materiálů ekonomických a společenských [online]. Praha : VŠE, 2011 [cit. 20110421]. Dostupný z WWW: http://www.econlib.cz/odkazy/.

Doporučená literatura:

VYMĚTAL, J.; DIAČIKOVÁ, A.; VÁCHOVÁ. M.: Informační a znalostní management v praxi. 1. vyd. Praha : LexisNexis CZ, 2005. 399 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vyhledávání v sekundárních a terciálních informačních pramenech

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Paměťové instituce, systém knihoven v České republice, legislativní rámec veřejných knihvnických a informačních služeb. 2. Primární, sekundární a terciální informační zdroje. Souborné katalogy, souběžná registrující bibliografie - databáze Česká národní bibliografie, Bibliomedica, Národní pedagogická databáze. Národní registrující bibliografie v zahraničí (zejména slovenská, rakouská, německá, polská, britská). Retrospektivní regionální bibliografie v Česku. Jednotná informační brána, příklad tercionálního informačního zdroje. 3. Vyhledávání v sekundárních a terciálních informačních pramenech. Selekční systémy, metody vyhledávání pomocí logických operátorů. Internetové hledače. 4. Ekonomické instituce a jejich knihovny. 5. Vydavatelství zaměřená na ekonomicku literaturu, elektronická knihkupectví. 6. Citační databáze a česká periodika ekonomického charakteru - bibliografické, faktografické a plnotextové. 7. Výklad normy ČSN ISO 690. Bibliografická citace. Obsah, forma a struktura. Praha: ČNI, 1996 a ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI,2000. Aplikace pro žurnalisty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku