121-0330/01 – Profesní etika a společenské chování (PESCHO)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity2
Garant předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat etiku a morálku Definovat společenské chování Vyjmenovat etické kategorie Popsat etické kategorie a pojmy Vysvětlit rozdíl mezi vhodným a nevhodným etickým chováním (jedince, firmy, profese) Diskutovat o hodnotách člověka Objasnit rozdíl mezi etikou svědomí a etikou odpovědnosti Diskutovat nad vhodným a nevhodným společenským chováním Porovnat jednotlivé zdroje etického uvažování Využít zásad společenského chování v osobním i pracovním životě Uvést rozdíly v etických zásadách jednotlivých profesí Porovnat etické kodexy jednotlivých profesí a firem

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Seznámit studenty se základy etiky, typy etických konfliktů, profesní etiky a prostřednictvím aktivních metod výuky se základy etikety společenských kontaktů.

Povinná literatura:

Dytr, Z. a kol. Etika v podnikatelské prostředí, Praha: Grada Publishing, 2006.

Doporučená literatura:

Janotová H. a kol. Profesní etika. Praha: Eurolex Bohemia, 2005 Smejkal, V. , Bachrachvá, H. Velký lexikon společenského chování, Praha: Grada Publishing, 2006 Špaček, L. Špaček v porcelánu, aneb, Etiketa, vole! Praha : Mladá fronta, 2011. Šťastný, V. Etiketa aneb společenské chování v profesním styku, Praha:ASPI, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Profesní etika 1. Stručný přehled etického myšlení (antická etika (Homér, Sokrates, Platón), etika období středověku (Aurelius, Akvinský ), novověk (Machiavelli, Mill J., Mill J. St., Kant) 2. Etické hodnoty v ekonomické praxi (objasnění vztahu morálka a etika, klíčové hodnoty v tržním hospodářství – svoboda, spravedlnost, odpovědnost, důvěra) 3. Profesní etika (profese, výdělečná činnost a životní poslání, prestiž povolání, identifikace s povoláním, firmou, loajalita, věrnost, hrdost, kritika, udání, korupce , řízená provokace). 4. Etický kodex (význam etického kodexu, druhy etických kodexů, etické komise, etické vzory, etické otázky, problémy a konflikty spojené s médii) Společenské chování 1. Takt a ohleduplnost, pozdrav, představování, oslovování 2. Sliby, omluva, kompromisy a tabu 3. Společenská setkání, pozvánky, návštěvy 4. Společenská konverzace a korespondence (pravidla rozhovoru, umění naslouchat)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku