121-0331/01 – Special Seminar (SPSE)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
HUL01 JUDr. Tomáš Hulva
JUR33 Ing. Martin Juroška, Ph.D.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
SUL05 Mgr. Ivana Šuláková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to choose a suitable theme for carrying out a dissertation, - to consider appropriate materials, documents and methods to be applied to the dissertation.

Teaching methods

Individual consultations
Other activities

Summary

Předmět je strukturován podle tematického zaměření (vyhlášená témata diplomových prací) do několika dílčích seminářů. Student si prohlubuje znalosti z předmětné problematiky podle zaměření zvoleného semináře a osvojuje si znalosti a dovednosti nezbytné pro přípravu a následné řešení diplomové práce.

Compulsory literature:

The Teacher recommends the literature by Study and other experts other professional resources

Recommended literature:

The Teacher recommends the literature by Study and other experts other professional resources

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Komunikace v průběhu studia předmětu a splnění zadaných úkolů.

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Communication in the course of the subject study and the fulfillment of the assigned tasks

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner