121-0332/01 – Ústavní právo ČR a jeho aspekty (UPJA)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuJUDr. Tomáš HulvaGarant verze předmětuDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- shrnout obsah a způsob interpretace ústavních právních předpisů, - kategorizovat právní předpisy navazující na ústavní pořádek a blíže rozvádějící základní práva a svobody, - napsat ústavní stížnost, - porovnat právní předpisy z hlediska souladu s ústavním pořádkem ČR, - zhodnotit fungování státní správy a samosprávy.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Studenti budou seznámeni s ústavním zřízením České republiky. V souvislosti s ústavním zřízením České republiky bude proveden výklad o ústavním právu, a to jednak o hmotném ústavním právu, jakož i o procesním ústavním právu, tedy zejména v souvislosti s řízením u Ústavního soudu ČR. Studenti budou dále seznámeni s veřejnou správou a právními předpisy, které veřejnou správu upravují, a to v členění na státní správu a samosprávu. V souvislosti se státní správou ČR budou studenti seznámeni s kompetenčním zákonem a jeho obsahem, v souvislosti se státní samosprávou budou seznámeni se zákonem o krajích a o obcích. Stručný exkurz bude proveden o tzv. profesní samosprávě. Nedílnou součástí bude výklad o procesních normách, jež se uplatňují ve veřejném sektoru. Zejména jde o správní řád, soudní řád správní a občanský soudní řád, část V. Součástí výuky je též průprava právní dokumentací související s výše uvedeným. Zejména jde tedy o způsob koncepce ústavní stížnosti, správně-právní žaloby, jakož i návrhu na zahájení správního řízení.

Povinná literatura:

FILIP, J.:Ústavní právo České republiky. 4. vydání. Brno: Prf MU v Brně, 2004

Doporučená literatura:

BLAŽEK, P. a kol. Správní právo. Zvláštní část. 5. vydání. Brno: Prf MU v Brně, 2006 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. 4. vydání. Brno: Prf MU v Brně, 2004 POTOČNÝ, M. a kol. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2002 zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, usn. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, 150/2002 Sb., soudní řád správní, zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni mimo řádné docházky na přednášky a cvičení rovněž vytvořit v průběhu semestru seminární práci na téma zadané lektorem. Dalším požadavkem na studenta pro získání zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu, který se bude skládat ze dvou částí: a) praktické (zahrnuje příklady z právní praxe), b) teoretické (formou testu).

E-learning

Další požadavky na studenta

seminární práci na téma zadané lektorem

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do problematiky ústavního práva 2) Dělba moci 3) Zákonodárný proces 4) Základní lidská práva s akcentem na právo české i mezinárodní 5) Ústavní soud a řízení před ústavním soudem 6) Ústavní stížnost – formulace, možnosti použití, obsah 7) Konstrukce veřejné správy v České republice 8) Státní správa 9) Samospráva 10) Krajské zřízení v ČR 11) Obecní zřízení v ČR 12) Správní řízení – výklad dle správního řádu 13) Soudní řád správní – výklad o správním soudnictví a řízením před Nejvyšším správním soudem 14) Občanský soudní řád a jeho význam v poměru ke správnímu právu 15) Žaloba a řízení před obecnými soudy dle občanského soudního řádu 16) Stručný exkurz k právním úkonům a řízení před Ústavním soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR a před obecnými soudy v souvislosti s žalobou dle části V. občanského soudního řádu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku