121-0334/01 – Economic Reporting (EZ)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to judge a branch structure of the national economy, - to evaluate changes of economic rules in economics, - to compare home and foreign economics by means of the chosen macroeconomic indicators.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Cílem předmětu Ekonomické zpravodajství v rámci přednášek je seznámit studenty s vývojem hospodářství z domova i ze zahraničí, s důležitými domácími i zahraničními makroekonomickými ukazateli, s odvětvovou strukturou ekonomiky, s rozvojem podnikání, s očekávanými trendy dalšího vývoje ekonomiky, s významnými změnami ekonomických pravidel a s rozhodnutími vlády a jednotlivých ministerstev. V rámci cvičení, která jsou součástí výuky předmětu Ekonomické zpravodajství, studenti vytvářejí a následně prezentují textový žánr (zpráva, komentář) na předem zadané ekonomické téma.

Compulsory literature:

PICARD, R. G. Media Firms: Structures, Operations, Performance. New Persey: Lawrence Erlbaum 2002.

Recommended literature:

BAKER, E. Media concentration and democrary: why ownership matters. Cambridge: Cambridge 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Tvorba a prezentace textových žánrů (zpráva, komentář) na předem zadané ekonomické téma

E-learning

Other requirements

is not other requirementes

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Development of economy in the Czech Republic and abroad 2. Important domestic and international macroeconomic indicators 3 Sector structure of economy 4. Development of business activities with expected trends of further development of economy 5. Significant changes of economic rules and government and individual ministries decisions 6. Creation and presentation of text genres (news, commentary) for a pre-assigned economic topic

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner