121-0336/01 – Právní aspekty mediální práce B (PAMP B)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuJUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ0066 JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- specifikovat právní předpisy veřejného práva upravujících žurnalistickou činnost, - posoudit aplikaci právních předpisů veřejného práva upravujících žurnalistickou činnost, - sepsat úkony ve správním a trestním řízení, - zhodnotit průběh trestního a správního řízení

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Studentům bude podrobně analyzován systém veřejného práva, a to s akcentem jednotlivých právních disciplín, jež bezprostředně souvisejí s výkonem žurnalistické činnosti. Předmětem dalšího výkladu budou podrobnosti jednotlivých veřejnoprávních disciplín a výňatek konkrétní problematiky v těchto disciplínách obsažených, jež mají úzkou souvislost s výkonem žurnalistiky, a to především s ohledem na možné praktické použití. Zejména se bude jednat o ústavněprávní aspekty výkonu žurnalistické činnosti, o veřejnoprávní aspekty práv duševního vlastnictví, správní právo zaměřené na problematiku periodického tisku, rozhlasového a televizního vysílání a regulaci reklamy. Nedílnou součástí bude též exkurz trestního práva se zaměřením na skutkové podstaty trestných činů, s nimiž se žurnalisté mohou přímo či nepřímo v praxi setkat. Součástí je průprava právní dokumentací, jež se v praxi nejčastěji užívá (formuláře, návrhy, správně-právní rozhodnutí, úkony v řízení trestním), to vše v přímé souvislosti s problematikou, s níž žurnalisté přicházejí v praxi do styku.

Povinná literatura:

Horáček, R., Čalda, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005 Fiala J. a kol.: Občanské práv hmotné. 3. vydání. Brno: Prf MU v Brně, 1993 Týč, V. Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě. 1. vydání. Praha: Lince, 1997

Doporučená literatura:

Právní předpisy Fiala J. a kol.: Občanské práv hmotné. 3. vydání. Brno: Prf MU v Brně, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni mimo řádné docházky na přednášky a cvičení rovněž vytvořit v průběhu semestru seminární práci na téma zadané lektorem. Dalším požadavkem na studenta pro získání zápočtu, jenž je nezbytným předpokladem pro vykonání zkoušky, je úspěšné absolvování zápočtového testu, který se bude skládat ze dvou částí: a) praktické (zahrnuje příklady z právní praxe), b) teoretické (formou testu).

E-learning

Další požadavky na studenta

bez požadavků na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

is1. Systém práva s akcentem na právo veřejné 2. Základy ústavního práva, základní práva a svobody 3. Veřejnoprávní aspekty ochrany autorských práv a průmyslových práv 4. Právo duševního vlastnictví v Evropských společenstvích a světovém společenství 5. Správní řízení ve věcech práv průmyslového vlastnictví 6. Základy korporátního práva 7. Řízení o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, vydávání periodického tisku či vydávání neperiodických publikací, jakož i činnosti reklamní a propagační 8. Podnikání v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, vydávání periodických či neperiodických publikací či v oblasti reklamní a propagační činnosti 9. Práva a povinnosti provozovatelů televizního vysílání 10. Práva a povinnosti vydavatelů periodického tisku 11. Právní aspekty regulace reklamy 12. Reklama a nekalá soutěž 13. Ochrana osobních údajů 14. Jméno, příjmení a rodná čísla 15. Exkurz správním řízením 16. Daňové aspekty práv duševního vlastnictví 17. Správně-právní delikty v souvislosti s provozováním rozhlasového a televizního vysílání, vydáváním periodických a neperiodických publikací či v souvislosti s reklamní činností 18. Trestně-právní delikty v souvislosti s provozováním rozhlasového a televizního vysílání, vydáváním periodických a neperiodických publikací či v souvislosti s reklamní činností

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku