121-0339/02 – Diplomový seminář A (DIS A)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity2
Garant předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

připravit zadání diplomové práce zpracovat diplomovou práci

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Diplomový seminář A navazuje na speciální seminář. Jeho obsahem je: 1. Příprava Zadání diplomové práce. 2. Student zpracovává diplomovou práci v souladu se Zadáním a s platnými Zásadami pro zpracování diplomové práce na EkF VŠB-TU Ostrava.

Povinná literatura:

Zásady pro vypracování diplomové práce na EkF VŠB-TU Ostrava. Dostupné na http://www.ekf.vsb.cz/oblasti/studium-a-vyuka/pomoc-pri-studiu/rady-a-navody/prace ČSN ISO 690 - Bibliografické citace. Dostupné na http://knihovna.vsb.cz/kurzy/citace/obsah.html Literatura uvedená v Zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Dle řešeného tématu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Komunikace v průběhu studia předmětu a splnění zadaných úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Komunikace v průběhu studia předmětu a splnění zadaných úkolů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku