121-0342/01 – Metodologie odborné práce pro žurnalisty (MOPŽ)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.Garant verze předmětuprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GER35 prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- obhájit strukturu odborné práce - prověřit informační zdroje z pohledu žurnalisty - zdůvodnit cíle odborné práce

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět je určen studentům k osvojení si zásad odborné práce, práce s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a práce s informačními zdroji z pohledu žurnalisty. Definice odborné práce, volba tématu, definování cílu odborné práce. Metodologie a metodika práce, struktura odborné práce. Otázky vědecké etiky (používání zdrojů, diskuse, polemika, kritika), organizace vlastní odborné práce a předpokladů jejího úspěšného zakončení. Na předmět bude navazovat diplomový seminář. Témata: Co je věda. Vědecké vyjadřování v odborném textu – oblast oborů společenskovědních disciplín, specifikace a charakter textu, kompoziční struktura vědecké práce. Stavba vědeckého odborného textu, struktura vědecké odborné práce – analytický a syntetický způsob zpracování tématu, vědecké metody (komparace, analogie, abstrakce apod.) Otázky vědecké etiky v oblasti odborné práce, používání zdrojů, diskuse, polemika, kritika. Organizace vlastní odborné práce a předpokladů jejího úspěšného zakončení – vzorová práce jako aplikace probírané látky, prezentace výsledků práce (aspekty komunikační, společenské, psychologické apod.).

Povinná literatura:

GERŠLOVÁ, J. Vademékum odborné práce. Praha: Professional Publishing, 2009. SYNEK, M. – SEDLÁČKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha, 1999. ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J.: Jak napsat odborný text. Praha, Leda, 1999.

Doporučená literatura:

MEŠKO, D. Akademická příručka. Martin, Osveta, 2006 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Co je věda. Vědecké vyjadřování v odborném textu – oblast oborů společenskovědních disciplín, specifikace a charakter textu, kompoziční struktura vědecké práce. Stavba vědeckého odborného textu, struktura vědecké odborné práce – analytický a syntetický způsob zpracování tématu, vědecké metody (komparace, analogie, abstrakce apod.) Otázky vědecké etiky v oblasti odborné práce, používání zdrojů, diskuse, polemika, kritika. Organizace vlastní odborné práce a předpokladů jejího úspěšného zakončení – vzorová práce jako aplikace probírané látky, prezentace výsledků práce (aspekty komunikační, společenské, psychologické apod.).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku