121-0343/01 – Média v postindustriální společnosti (MPS)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch BednářGarant verze předmětuPhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED069 PhDr.Mgr. Vojtěch Bednář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

zdůvodnit hlavní rysy postindustriální společnosti provést kritickou reflexi úlohy médií v postindustriální společnosti zhodnotit nové formy komunikace v postindustriální společnosti posoudit vztah médií a politiky

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje studenty s hlavními rysy postindustriální společnosti, které jsou relevantní z hlediska studia médií. Důraz klade na kritickou reflexi úlohy médií v tomto typu společnosti, tak jak je obsažena zejména nejnovější anglosaské literatuře. Vysvětluje zvláštnosti struktury, působení a dopadu médií v tzv. společnosti sítí či ve společnosti s postmoderní kulturou. Všímá si nových forem komunikace a pozornost věnuje diskusím, které jejich nástup doprovázejí. Pozornost je věnována rovněž vztahu médií a politiky, médií a spotřeby, médií a vzdělání ve věku tzv. společnosti vědění. Je rozebrána řada dnes již klasických kritických textů především z oblasti americké a francouzské sociologie médií. Cílem je připravit studenty na mnohdy ambivalentní působení a dopady médií v postindustriální společnosti služeb. Ve výkladu jsou kromě aspektů sociologických zohledněny též prvky ekonomické a kulturologické.

Povinná literatura:

DIETER, Prokop. Boj o média. Praha: Karolinum, 2005. HALLIN, Daniel a Paolo MANCINI. Systém médií v postmoderním světě. Praha: Portál, 2008.

Doporučená literatura:

BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: SLON, 1999. LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderní společnosti. Praha: Prostor, 2002. MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum, 2006. MUSIL, Josef. Elektronická média v informační společnosti. Votobia, 2003. NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. Praha: Management Press, 2001. POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá fronta, 1999. ŠMAHEL, David. Psychologie a internet – děti dospělými a dospělí dětmi. Praha: Triton, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámit s hlavními rysy postindustriální společnosti, které jsou relevantní z hlediska studia médií. 2. Kritická reflexe úloha médií ve společnosti. 3. Zvláštnosti struktury, působení a dopadu médií v tzv. společnosti sítí či ve společnosti s postmoderní kulturou. 4. Nové formy komunikace ve společnosti. 5. Vztah médií a politiky, médií a spotřeby, médií a vzdělání ve věku tzv. společnosti vědění. 6. Rozbor klasických kritických textů především z oblasti americké a francouzské sociologie médií.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku