121-0344/01 – Economics and her Topical´s Problems (APSE)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

to judge a branch structure of the national economy, to evaluate changes of economic rules in economics, to compare home and foreign economics by means of the chosen macroeconomic indicators.

Teaching methods

Seminars
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na rozbor aktuálních ekonomických témat. Témata předmětu se mění v návaznosti na aktuální ekonomickou situaci. Cílem předmětu je dosáhnout schopnosti studentů identifikovat základní ekonomické problémy a umět je správně chápat a analyzovat jejich strukturu a možný vývoj. Interaktivní způsob výuky (tematické diskuse, práce v týmech, kritická práce s podkladovými materiály) umožní studentům diskutovat o jednotlivých tématech v jejich specifičnosti.

Compulsory literature:

BERGER, A. A. Media Research Techniques. California: Sage Publications, 2006.

Recommended literature:

BERGER, A. A. Media Research Techniques. California: Sage Publications, 2006.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

tvorba a prezentace žurnalistických žánrů na zadané ekonomické problémy

E-learning

Other requirements

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Analysis of the hot economic topics. 2. To identify the basic economic problems. 3. To analyze a structure and probable development of economic problems.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  85 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.