121-0345/01 – Novinářská etika (NOE)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětudoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

posoudit aspekty interní regulace médií uvést klady a zápory použití profesní etiky v praxi zhodnotit etické principy v praxi porovnat mediální diskurz vybraných zemí

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty interní regulace (samoregulace) médií jako součástí normativního rámce mediálních systémů jednotlivých národních států. Teorie novinářské etiky (jako součást etiky aplikované či profesní) vymezují několik eticky sporných oblastí (plagiátorství, střet zájmů, osobní účast na zprávě, klamání, uplácení, narušování soukromí atd.), které budou podrobněji představeny v jednotlivých přednáškách. Vyučující se zaměří i na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Součástí seminářů budou rozbory konkrétních eticky sporných případů z českého mediálního diskurzu i mediálních diskurzů vybraných zemí (především pak Velké Británie, Spojených států amerických či Spolkové republiky Německo). Významná část výuky bude věnována i kodifikaci etických principů v českém mediálním systému (ať již jednotlivých mediálních korporací či profesních novinářských organizací) po listopadu 1989. Předmět se zaměří i na komparaci etických kodexů vybraných českých médií s médii zahraničními.

Povinná literatura:

ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Academia, 1994. BURTON, G., JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Brno: Barrister&Principal – studio, 2003.

Doporučená literatura:

BRÁZDA, R. Srovnávací etika. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2002. IŁOWIECKI, M. - ZASĘPA, T. Moc a nemoc médií. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2003. MCNAIR, B. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. MORAVEC, Václav. Etika a česká média. In: 10 let v českých médiích. Praha: Portál, 2005. MORAVEC, Václav. Proměny samoregulace médií v ČR po roce 1989. In: Postavení médií v české společnosti a v EU. Praha: FSV UK a Matfyzpress, 2006. MORAVEC, Václav. Vybrané aspekty proměn regulace médií v České republice po roce 1989. In: Oleksak, P. – RONCAKOVA, T. (ed.). Vplyv nového tlačového zákona na prácu novinárov a na život slovenskej spoločnosti. 1. vyd. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. MORAVEC, Václav. Vybrané aspekty vlivu médií na psychický vývoj dětí a dospívajících. In: Vašutová a kol. Základy biodromální psychologie. Ostrava: FF, Ostravská univerzita, 2010a. MORAVEC, Václav. Rozmanitost světa médií jako jedna z podmínek pro vznik nových forem šikany. In: Vašutová a kol. Proměny šikany ve světě nových médií. Ostrava: FF, Ostravská univerzita, 2010b. ŠIMEK, J. - ŠPALEK, V. Filozofické základy lékařské etiky. Praha: Grada, 2003. THOMPSON, M. Přehled etiky. Praha: Portál, 2004. Etický kodex novináře, Syndikát novinářů ČR, 18. 6. 1998, Etický kodex časopisu Týden, Týden, 5. 10. 1998. Etický kodex deníku Hospodářské noviny, HN, leden 2002, Etický kodex deníku MF Dnes, MAFRA, 18. 3. 2002. Etický kodex MediaCentrum, 31. 10. 2005, Kodex ČT, Česká televize 2003. Statut redakce Lidových novin, Lidové noviny, 2005, Statut, Kodex, Strategie České televize, Česká televize 1998. Statut Komise pro etiku při Syndikátu novinářů ČR, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s jednotlivými aspekty interní regulace (samoregulace) médií jako součástí normativního rámce mediálních systémů jednotlivých národních států. 2. Teorie novinářské etiky (jako součást etiky aplikované či profesní). 3. Aplikace teoretických poznatků v praxi. 4. Rozbory konkrétních eticky sporných případů z českého mediálního diskurzu i mediálních diskurzů vybraných zemí (především pak Velké Británie, Spojených států amerických či Spolkové republiky Německo). 5. Kodifikace etických principů v českém mediálním systému. 6. Komparace etických kodexů vybraných českých médií s médii zahraničními.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku