121-0347/01 – Media management (ŘÍM)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Miroslava Chlebounová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHL0031 PhDr. Miroslava Chlebounová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

to judge the organizational structure of a certain media type to evaluate interrelations among particular professions to give strengths and weaknesses of organizational structures of media organizations individual types to justify managing of particular sections

Teaching methods

Lectures

Summary

Cílem předmětu je objasnit organizační strukturu médií a vztahy mezi jednotlivými útvary a profesemi, a to jak uvnitř redakce, tak i v celém médiu. Popsána bude provázanost jednotlivých složek - realizace, technické profese a samotných redakcí jednotlivých typů médií (tisk, rozhlas, televize, internet). Témata: Rozhodovací procesy při výběru a zpracování témat. Regionální redakce - jejich pozice v rámci celostátního média. Personalistika - řízení jednotlivých útvarů, předpoklady pro správný výběr podřízených. Řešení konkrétních situací - např. krizové (přírodní katastrofy, hromadná neštěstí) nebo zpracování zásadních událostí jako jsou např. volby: struktura vysílání, rozhodování o prioritách, sestavení týmu, rozdělení pravomocí. Finanční řízení.

Compulsory literature:

ARIS, A., BUGNIN, J. Managing media companies. Chichester: John Wiley, 2005.

Recommended literature:

ALBARRAN, A., B. Handbook of Media Management and Economics. New Jersey: Mahwah, 2006.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Řešení editoriální politiky: vztah šéfredaktor - editoři - vedoucí rubrik - redaktoři. 2. Rozhodovací procesy při výběru a zpracování témat. 3. Regionální redakce - jejich pozice v rámci celostátního média. 4. Kariérní růst v rámci jednotlivých profesí i v celém systému. 5. Personalistika - řízení jednotlivých útvarů, předpoklady pro správný výběr podřízených. 6. Řešení konkrétních situací - např. krizové (přírodní katastrofy, hromadná neštěstí) nebo zpracování zásadních událostí jako jsou např. volby: struktura vysílání, rozhodování o prioritách, sestavení týmu, rozdělení pravomocí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner