121-0349/01 – Librarianship and Bibliography (KAB)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MED0001 PhDr. Milena Medková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-podat přehled přístupů k výkladu dějin knihy a knihovny - zhodnotit dějinný kulturní přínos knihy a knihovny -.podat výklad metod, technologie a organizace práce v klasických a automatizovaných knihovnických systémech - pochopit procesy akvizice a budování informačních fondů knihoven a služeb knihovny

Teaching methods

Summary

Podat přehled dosavadních přístupů k výkladu dějin knihy a knihovny a k zhodnocení jejich dějinného kulturního přínosu. Kriticky posoudit tyto přístupy, dosažený stav bádání na této problematice a současně poukázat na možné směry dalšího výzkumu v oblasti dějin knihy, knihovny a vývoje kulturní úrovně společnosti. Dále pak podat výklad metod, technologie a organizace práce v klasických a automatizovaných knihovnických systémech. Podrobněji se zabývat procesy akvizice a budování informačních fondů knihoven a služeb knihovny.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. ULLMANNOVÁ, R. Informační fondy pro l. ročník SKŠ. Praha : SPN, 1984, s. 71-189. 2. Informační fondy pro IV. roč. SKŠ. Praha : SPN 1987, s. 7-62. 3. FOX, B. W. Behind the scenes at the dynamic library : simplifying essential oparations. Chicago : ALA, 1990. 187 s. 4. MAŠTALKA, J. Právní předpisy a metodické pokyny pro čs. soustavu VTEI. Praha:ÚVTEI,1988.207 s. Doporučená literatura: 1. STÖCKLOVÁ, A. Kritéria výběru automatizovaného systému pro knihovnu a obecná hlediska jeho hodnocení. I'94, 1994, roč. 36, č. 2, s. 46-49. 2. STÖCKLOVÁ, A. Funkční kritéria hodnocení automatizovaných knihovnických systémů. I'94, 1994, roč. 36, č. 3, s. 62-65.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Komunikace, informace a informační proces 2. Dějiny písma, knihy a tisku 3. Dějiny písma, knihy a tisku 4. Druhy knihoven a informačních institucí v České republice 5. Typologie dokumentů

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner