121-0351/01 – Journalistic Information Processing (ZŽINF)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorMgr. Marek WollnerSubject version guarantorMgr. Marek Wollner
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
WOL0001 Mgr. Marek Wollner
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit s postupy při redigování a zpracovávání novinářských textů, pochopit žánrová specifika, práci s titulkovým aparátem atd. - pochopit nutnost prověřování podkladů k textům – tzv. práce se zdroji - zvládnout kritické hodnocení již uveřejněných textů a jejich využití při vytváření vlastních - zmapovat působení nejdůležitějších českých médií, jak tištěných, tak i elektronických, rozlišení jejich metod práce, používání různých novinářských žánrů, obrazové složky a zařazování tzv. supplementů

Teaching methods

Summary

Cílem kurzu je, aby se studenti při praktických cvičeních seznámili s postupy při redigování a zpracovávání novinářských textů. Pochopili žánrová specifika, práci s titulkovým aparátem atd. Důležitou součástí cvičení je i prověřování podkladů k textům – tzv. práce se zdroji. Náplní seminářů je rovněž kritické hodnocení již uveřejněných textů a jeho využití při vytváření vlastních. Během semináře půjde především o zmapování krajiny nejdůležitějších českých médií, tištěných i elektronických, rozlišení jejich metod práce, používání různých novinářských žánrů, obrazové složky a zařazování tzv. supplementů.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Burton, G. - Jirák, J. (2001): Úvod do studia médií. Brno: B&P 2. Kuncizk, M. (1995): Základy masové komunikace. Praha: Mladá fronta 3. Mander, J. (2000): Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno: Doplněk 4. McQuail, D. (1999): Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 5. Postman, N. (1999): Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta 6. ČTK (1994): Agentura a její zpravodajství. Praha: ČTK Doporučená literatura: 1. Jonášová, K. (1995): Etické kodexy – svět a my. 1995, Kmit, Praha 2. Filípek, Š. (1998): Přístup novinářů k informacím u nás a ve světě. Kmit 1/1998. Praha: Syndikát novinářů České republiky. 3. Média a politici, 2001, Praha: MediaReport – Společnost Ferdinanda Peroutky, s. r. o.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

ssssss sssss sssssss ssssssss

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner