121-0352/02 – Law in the Journalism (PVŽ)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits3
Subject guarantorJUDr. Mária Sumková, Ph.D.Subject version guarantorJUDr. Mária Sumková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
SUM0022 JUDr. Mária Sumková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to classify the structure of the Czech legislation, - to specify legal regulations of the public law regulating journalistic activity, - to summarize contents and the way of constitutional legal regulations interpretation,

Teaching methods

Lectures

Summary

Posluchači budou seznámeni s platnou právní úpravou postavení a fungování hromadných sdělovacích prostředků ve společnosti. Pozornost bude zaměřena na právní rámec realizace práva svobody projevu, vyhledávání a šíření informací. Předmětem výuky bude i ochrana osobnosti, osobností práva garantovaná normami práva veřejného a soukromého. Absolvováním předmětu posluchač nabude vědomosti o právem daných pravidlech pro společenské vztahy v oblasti žurnalistiky a sdělovacích médií a získá potřebné informace, které bezprostředně souvisí s výkonem povolání žurnalisty.

Compulsory literature:

Feintuck, M. (1999): Media Regulation, Public Interest and the Law.

Recommended literature:

Feintuck, M. (1999): Media Regulation, Public Interest and the Law.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

System of law in journalism

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. System of law in journalism 2. Principles of the legal state 3. Mass media as the third pillar of democracy - journalistic service to citizens 4. Legal framework of freedom of speech, law and information 5. Publishing of periodicals 6. State administration in the field of TV and radio broadcasting 7. Pursuing of TV and radio broadcasting 8. Copyright Act and mass media 9. Legal protection of restricted facts (classified information) 10. Legal protection of personalities

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner