121-0352/02 – Právo v žurnalistice (PVŽ)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity3
Garant předmětuJUDr. Mária Sumková, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Mária Sumková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
SUM0022 JUDr. Mária Sumková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- popsat platnou právní strukturu české legislativy - vysvětlit práva svobody projevu, vyhledávání a šíření informací - diskutovat o právem daných pravidlech pro společenské vztahy žurnalistiky a sdělovacích prostředků

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Posluchači budou seznámeni s platnou právní úpravou postavení a fungování hromadných sdělovacích prostředků ve společnosti. Pozornost bude zaměřena na právní rámec realizace práva svobody projevu, vyhledávání a šíření informací. Předmětem výuky bude i ochrana osobnosti, osobností práva garantovaná normami práva veřejného a soukromého. Absolvováním předmětu posluchač nabude vědomosti o právem daných pravidlech pro společenské vztahy v oblasti žurnalistiky a sdělovacích médií a získá potřebné informace, které bezprostředně souvisí s výkonem povolání žurnalisty.

Povinná literatura:

Tomancová J, Schelle K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi, 6. vydání, EUROLEX Bohemia: Praha, 2004 Ústava z.č. 1/1993Sb. Listina základních práv a svobod z.č. 2/1993Sb. Tiskový zákon z.č. 46/2000Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím z.č. 106/1999Sb. Autorský zákon z.č. 121/2000Sb. Občanský zákoník z.č. 40/1964Sb.

Doporučená literatura:

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání z.č. 231/2000Sb. Zákon o České televizi z.č. 483/1991Sb. Zákon o Českém rozhlase z.č. 484/1991Sb. Zákon o ochraně osobních údajů z.č. 101/2000Sb Obchodní zákoník z.č. 513/1991Sb. Trestní zákon z.č. 140/1961Sb.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systém práva v žurnalistice

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Systém práva v žurnalistice 2. Principy právního státu. 3. Hromadné sdělovací prostředky jako třetí pilíř demokracie - žurnalistika služba občanům. 4. Právní rámec svobody projevu, práva a informace. 5. Vydávání periodického tisku. 6. Státní správa v oblasti televizního a rozhlasového vysílání. 7. Provozování televizního a rozhlasového vysílání. 8. Autorský zákon a hromadné sdělovací prostředky. 9. Právní ochrana utajovaných skutečností. 10. Právní ochrana osobnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku