121-0353/02 – Jazyk v reklamě (JAREK)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SRP01 doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

porovnat druhy reklamy prověřit zneužití reklamy zhodnotit právní regulaci reklamy zdůvodnit význam etické samoregulace v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Při výuce je pozornost věnována marketingové komunikaci, cílům a druhům reklamy, rovněž nejfrekventovanějším strategiím při stylizaci reklamního komunikátu, a to především s ohledem na cílovou skupinu (target group). Kromě jazyka a stylu reklamy jsou analyzovány i prostředky neverbální se zřetelem na variabilní reklamní nosiče. Součástí výuky jsou také otázky zneužití reklamy a obrany před působením reklamy. Budou diskutovány filmové dokumenty na téma reklamní manipulace a persvaze. Osnova předmětu: 1. Reklamní diskurs jako součást marketingového komunikačního mixu. 2. Cíle a druhy reklamy, reklamní nosiče. 3. Etická samoregulace reklamy (Rada pro reklamu, Etický kodex reklamy) a právní regulace reklamy. 4. Gramatika reklamy I (prostředky spisovné). 5. Gramatika reklamy II (prostředky nespisovné). 6. Nonverbální prostředky v reklamním diskursu. 7. Reklamy zaměřené na nejmladší část populace. 8. Reklamy zaměřené na dospívající. 9. Reklamy zaměřené na ženy. 10. Reklamy zaměřené na muže. 11. Historický vývoj reklamy – prostředky verbální a nonverbální. 12. Historický vývoj reklamy – reklamní strategie. 13. Odborný styl a reklama. 14. Sociální reklamy.

Povinná literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla. Reklama v češtině, čeština v reklamě. Praha: Leda, 2000. DE PELSMACKER, Patrick et al. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. KŘÍŽEK, Zdeněk a Ivan CRHA. Jak psát reklamní text. Praha: Grada Publishing, 2005.

Doporučená literatura:

BRALCZYK, Jerzy. Język na sprzedaż. Gdańsk: GWP, 2004. CLEMENTE, M. N. Slovník marketingu. Praha: Computer Press, 2004. FREY, Petr. Marketingová komunikace. Praha: Management Press, 2005. KLEINOVÁ, Naomi. Bez loga. Praha: Argo, 2005. MONZEL, Monika. 99 tipů pro úspěšnější reklamu. Praha: Grada, 2009. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy a výstavy. Kultura, komunikace, multimedialita, marketing. Praha: Professional Publishing, 2009 SRPOVÁ, Hana. Knížka o reklamě. Ostrava: OU, 2008. SRPOVÁ, Hana et al. (2007). Od informace k reklamě. Ostrava: OU, 2007. TOMAN, Miloš. Intuitivní reklama. Praha: Management Press, 2006. VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2002. VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama. Jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2007. Časopisy: Marketing Magazine, Marketing & Media, Strategie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Reklamní diskurs jako součást marketingového komunikačního mixu. Cíle a druhy reklamy, reklamní nosiče. 2. Gramatika reklamy I (prostředky spisovné). 3. Gramatika reklamy II (prostředky nespisovné). 4. Reklamy zaměřené na nejmladší část populace. 5. Reklamy zaměřené na dospívající. 6. Reklamy zaměřené na ženy. 7. Reklamy zaměřené na muže. 8. Systém právní regulace reklamy a pojmy reklamního práva. 9. Veřejnoprávní regulace reklamy I (zákazy a omezení šíření reklamy) 10. Veřejnoprávní regulace reklamy II (odpovědnost za šíření nedovolené reklamy, správní delikt) 11. Veřejnoprávní regulace reklamy III (reklama v rozhlasovém a televizním vysílání) 12. Veřejnoprávní regulace reklamy IV ( reklama a tisk, spotřebitel. veřejné komunikace, informační společnost) 13. Soukromoprávní regulace reklamy ( nekalá soutěž, ochrana osobnosti a pověsti osob, soudní ochrana) 14. Etická samoregulace reklamy (Rada pro reklamu, Etický kodex reklamy, prostředky působení reklamy)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku