121-0354/01 – Odborný seminář (OSEM)

Garantující katedraKatedra ekonomické žurnalistikyKredity5
Garant předmětudoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.Garant verze předmětudoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

posoudit ekonomickou situaci médií porovnat formy konkurence na mediálním trhu zhodnotit vliv financování na chování médií v tržním prostředí provést kritiku nabízených mediálních produktů popsat platnou právní strukturu české legislativy - vysvětlit práva svobody projevu, vyhledávání a šíření informací - diskutovat o právem daných pravidlech pro společenské vztahy žurnalistiky a sdělovacích prostředků

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Posoudit ekonomickou situaci médií a porovnat formy konkurence na mediálním trhu, zhodnotit vliv financování na chování médií v tržním prostředí, provést kritiku nabízených mediálních produktů, popsat platnou právní strukturu české legislativy, vysvětlit práva svobody projevu, vyhledávání a šíření informací, diskutovat o právem daných pravidlech pro společenské vztahy žurnalistiky a sdělovacích prostředků.

Povinná literatura:

BAUMAN. Z. Úvahy o postmoderní době, Praha, SLON 2006 MARSHALL, M. Jak rozumět médiím, Praha, Mladá fornta 2011 ZASEPA, T. Média v čase globalizace, Bratislava, Lúč 2002

Doporučená literatura:

JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost, Praha,Portál 2003, ISBN 80-7178-697-7 ARIS, A., BUGNIN, J. Managing media companies. Chichester: John Wiley, 2005. Ústava z.č. 1/1993Sb. Listina základních práv a svobod z.č. 2/1993Sb. Tiskový zákon z.č. 46/2000Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání z.č. 231/2000Sb. Zákon o České televizi z.č. 483/1991Sb. Zákon o Českém rozhlase z.č. 484/1991Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím z.č. 106/1999Sb. Zákon o ochraně osobních údajů z.č. 101/2000Sb. Autorský zákon z.č. 121/2000Sb. Občanský zákoník z.č. 40/1964Sb. Obchodní zákoník z.č. 513/1991Sb. Trestní zákon z.č. 140/1961Sb.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

otázky týkající se ekonomiky médií otázky související s právem v žurnalistice

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku