121-0360/02 – Economic journalism (EŽU)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits5
Subject guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GIB15 Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

to judge a branch structure of the national economy, - to evaluate changes of economic rules in economics, - to compare home and foreign economics by means of the chosen macroeconomic indicators.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu Ekonomická žurnalistika v rámci přednášek je seznámit studenty s vývojem hospodářství z domova i ze zahraničí, s důležitými domácími i zahraničními makroekonomickými ukazateli, s odvětvovou strukturou ekonomiky, s rozvojem podnikání, s očekávanými trendy dalšího vývoje ekonomiky, s významnými změnami ekonomických pravidel a s rozhodnutími vlády a jednotlivých ministerstev. V rámci cvičení, která jsou součástí výuky předmětu Ekonomická žurnalistika, studenti vytvářejí a následně prezentují zpravodajskký a publicistický žánr (např. zpráva, komentář) na předem zadané ekonomické téma.

Compulsory literature:

PICARD, R. G. Media Firms: Structures, Operations, Performance. New Persey: Lawrence Erlbaum 2002.

Recommended literature:

BAKER, E. Media concentration and democrary: why ownership matters. Cambridge: Cambridge 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Tvorba a prezentace textových žánrů (zpráva, komentář) na předem zadané ekonomické téma

E-learning

Další požadavky na studenta

Creation and presentation of textual genres ( news , commentary ) on a given economic topic

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Development of economy in the Czech Republic and abroad 2. Important domestic and international macroeconomic indicators 3 Sector structure of economy 4. Development of business activities with expected trends of further development of economy 5. Significant changes of economic rules and government and individual ministries decisions 6. Creation and presentation of text genres (news, commentary) for a pre-assigned economic

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner