121-0400/01 – History of National Economy (DNH)

Gurantor departmentDepartment of Economics JournalismCredits4
Subject guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.Subject version guarantordoc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KNO0051 Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
SEK16 doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to gain knowledge about economic development of our countries from half of 19th century to the end of 20th century with respect of development of market economy of Czechoslovakia 1918-1938.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of this course is to gain knowledge about economic development of our countries from half of 19th century to the end of 20th century with respect of development of market economy of Czechoslovakia 1918-1938.

Compulsory literature:

CAMERON, Rondo a Larry NEAL. A Conciese Economic History of the World. 4. vyd. Oxford University Press, 2003, 454 s. ALDCROFT, Derek. The European Economy 1914 – 2000. 4. vyd. London: Routledge, 2001, 327 s.

Recommended literature:

CAMERON, Rondo a Larry NEAL. A Conciese Economic History of the World. 4. vyd. Oxford University Press, 2003, 454 s. ALDCROFT, Derek. The European Economy 1914 – 2000. 4. vyd. London: Routledge, 2001, 327 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vývoj hospodářství českých zemí do 1. světové války (Vývoj industriální společnosti, a průmyslové revoluce, postavení českých zemí v hospodářství monarchie, živnostenské podnikání, vznik bank a průmyslových odvětví). 2. Vznik samostatného československého hospodářství, čs. měna, nostrifikace, základy hospodářské prosperity. 3. Finance a bankovnictví (přehled bankovních seskupení a úloha obchodních akciových bank, systém peněžních institucí a pojišťoven). 4. Průmysl a živnosti (základní přehled odvětví a profilujících podniků, regionální zvláštnosti průmyslové výroby, malé a střední podniky, úloha obchodních a živnostenských komor). 5. Vývoj obchodu v období první republiky, základní rysy vývoje zemědělství (změny v úloze obchodu v jednotlivých etapách vývoje první ČSR, obchodní síť, pozemková reforma a struktura zemědělských podniků). 6. Shrnutí etap hospodářského vývoje 1918–38 (období hospodářské lability 1918-21, poválečná hospodářská krize 1921-23, stabilizace ekonomiky a přechod ke konjunktuře 1924-29, velká hospodářská krize 1929-33, oživení ekonomiky 1934-38, tzv. pomnichovská druhá republika). 7. Bilance hospodářství první ČSR (srovnání výsledků hospodářského vývoje s jinými zeměmi, relace mezi českým a zahraničním kapitálem). 8. Hospodářský vývoj Československa v letech pomnichovské republiky a okupace (vznik Protektorátu Čechy a Morava, válečné řízené hospodářství). 9. Zásahy do mnohasektorové ekonomiky v letech 1945-1948 (vnější a vnitřní předpoklady vzniku poválečné ČSR, měnová reforma, na cestě ke dvouletce, zlomový rok 1947, nastolení komunistické diktatury, poúnorové období roku 1948). 10. Budování centrálně plánované ekonomiky v Československu (studená válka, přechod k plánovanému řízení ekonomiky 1949-1953, první pětiletka, změny hospodářské politiky v letech 1954-55). 11. Hospodářské problémy 2. pol. 50. let a pokusy o jejich řešení (druhá pětiletka, pokus o ekonomickou reformu, K. Rozsypal, příčiny deprese čs. ekonomiky na poč. 60. let). 12. Socialistická ekonomika v představách reformátorů v polovině 60. let (Šikova hospodářská reforma a její realizace, společenské důsledky reformy, Pražské jaro a jeho potlačení, nástup normalizace). 13. Deformace hospodářských vztahů v 70. a 80. letech (východiska konsolidace, další pokusy o reformy hospodářství v 80. letech, přestavba a její důsledky), mezinárodní srovnání hospodářského vývoje. 14. Transformace československé ekonomiky a její vývoj v 90. letech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 85 2
        písemka Written test 85  85 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2014/2015 Summer
2012/2013 Summer
2011/2012 Winter