151-0014/01 – Introduction to Logistics (UDL)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Petr Seďa, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Seďa, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLS40 doc. Ing. Jaromír Olšovský, CSc.
SED02 Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po úspěšném a aktivním prostudování předmětu Úvod do logistiky budete umět: • analyzovat a řešit vybrané případové studie; • postupovat při analýzách zásobovacích systémů; • řešit úlohy z oblasti řízení zásob; získáte: • nový pohled na možnosti uplatnění vybraných kvantitativních a kvalitativních metod v logistice; • představu o přístupu k řešení vybraných logistických úloh; budete schopni: • samostatně řešit jednoduché i složitější úlohy spojené s logistikou;

Teaching methods

Summary

Taught only in Czech. Main topics: 1. Logistics as a Science. 2. History and Development of Logistics 3. Systematic Approach to Logistics. Typology of Logistic Systems. 4. Methods of Decision Making and Planning in Logistics. Application of Mathematical Metods in Logistics. 5. Informatics and Information systems in Logistic Management. 6. Basic Approaches to Projecting and Long Term Planning in Logistics. 7. Various Aspects Logistics.

Compulsory literature:

1.Pernica, P.: Logistický management. Radix. Praha, 1998. 2.Macurová, P., Klabusayová, N.: Logistický management. VŠB-TU Ostrava, 1999. 3.Gros, I.: Logistika. Praha, 1996. 4.Pražská, L., Jindra,J.: Obchodní podnikání. Management Press. Praha, 1997. 5.Schulte, Ch.: Logistika. Victoria Publishing. Praha, 1994. 6.Časopis: Logistika.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Podstata a význam logistiky jako vědního oboru zabývajícího se řízením toků materiálu, výrobků, zboží a služeb v ekonomice 2.Vznik a vývoj logistiky v ČR a zahraničí, současný stav a očekávané budoucí trendy rozvoje u nás a ve světě. 3.Systémové pojetí logistiky, logistické procesy, logistické systémy, logistické řetězce a logistické sítě. Typologie logistických systémů. 4.Metody řízení a plánování v logistice.Metody racionalizace,automatizace a zvyšování efektivnosti v logistice. Využití matematických metod v logistice. 5.Informační technologie,logistické informační systémy a logistický management. 6.Základní přístupy k projektování a dlouhodobému plánování v logistice. 7.Sociální, právní,ekologické a mezinárodní aspekty logistiky. Pozn. přednášky jsou co 14 dnů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Laboratory work Laboratory work 20  0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner