151-0015/02 – Pojistná matematika (IM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuRNDr. Jan HrubešGarant verze předmětuRNDr. Jan Hrubeš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU31 RNDr. Jan Hrubeš
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je analyzovat postupy používané k pojistně-matematickým výpočtům v kontextu jejich historického vývoje, identifikovat jejich přednosti a slabiny a formulovat obecné principy, na nichž jsou tyto postupy založeny. Studenti by po absolvování předmětu měli těmto principům rozumět natolik, aby dokázali samostatně navrhovat modifikace známých výpočtů a posoudit jejich aplikovatelnost v praxi.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s fundamentálními výsledky současné pojistné matematiky na takové úrovni, aby byli schopni dále samostatně a tvořivě v této oblasti pracovat. Studenti budou seznámeni s modely rizika v pojištění, hlavními demografickými charakteristikami, používanými v oblasti životního pojištění, modely pro výpočty netto- a bruttopojistného jak v životním, tak v neživotním pojištění, s hlavními principy výpočtu pojistných rezerv a modelů zajišťování. Rovněž budou diskutovány některé aktuální otázky, týkající se např.penzijních systémů, zajišťování či solventnosti pojistitele.

Povinná literatura:

CIPRA, T.: Pojistná matematika, teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 398 s. ISBN 80-86119-17-3. PACÁKOVÁ, V.: Aplikovaná poistná štatisitka. 1.vyd. Bratislava: Elita, 2000. 260 s. ISBN 80-8044-073-5

Doporučená literatura:

CIPRA, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnicví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 80-86119-54-8. CIPRA, T.: Pojistná matematika v praxi. 1. vyd. Praha: HZ, 1993. 273 s. ISBN 80-901495-6-1. CIPRA, T.: Penzijní pojištění. 1. vyd. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-04-1. CIPRA, T.: Teorie rizika v pojistné matematice. 1. vyd. Praha: MFF UK, 1991. Vydáno společně s Českou Pojišťovnou jako interní tisk. 200 s. CIPRA, T.: Matematické metody demografie a pojištění. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990. 455 s. ISBN 80-03-00222-2. KOSCHIN, F.: Aktuárská demografie (úmrtnost a životní pojištění). 2. vyd. Praha: VŠE, 2000. 123 s. ISBN 80-245-0022-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

<ol> <li>Modely rizika v pojišťovnictví <ul> <li>metody oceňování pojistného rizika </ul> <li>Pravděpodobnostní rozdělení pojistných nároků <ul> <li>principy výpočtu pojistného <li>princip ekvivalence </ul> <li>Životní pojištění - modelování úmrtnosti <ul> <li>dekrementní řád vymírání populace <li>úmrtnostní tabulky <li>vyhlazování úmrtnostních tabulek <li>metoda časového posunu, rizika selekce a antiselekce <li>skupinová rizika <li>komutační čísla </ul> <li>Základní druhy životního pojištění a jejich ocenění <ul> <li>všeobecné podmínky pojištění osob <li>kalkulace pojistného v životním pojištění <li>kapitálová pojištění <li>pojištění důchodu <li>bruttopojistné </ul> <li>Zdravotní aspekty životního pojištění <ul> <li>lékařský underwriting <li>úrazové a invalidní pojištění <li>soukromé zdravotní pojištění </ul> <li>Pojištění více životů a skupinová pojištění <li>Rezerva pojistného životních pojištění <ul> <li>nettorezerva, bruttorezerva <li>ukládací a riziková část pojistného </ul> <li>Výpočty založené na rezervě pojistného životních pojištění <ul> <li>odbytné <li>redukce při neplacení pojistného <li>podíl na zisku </ul> <li>Moderní postupy a produkty životního pojištění <ul> <li>profit testing, implicitní hodnota životní pojišťovny <li>flexibilní produkty životního pojištění <li>investiční životní pojištění </ul> <li>Penzijní pojištění <ul> <li>příspěvkově a dávkově definované penzijní plány <li>financování penzijního pojištění </ul> <li>Tarifní skupiny a základní ukazatele v neživotním pojištění <ul> <li>základní statistické podklady a ukazatele <li>kalkulace pojistného v neživotním pojištění </ul> <li>Pojistné rezervy v neživotním pojištění <ul> <li>trojúhelníková schémata <li>rezerva na vyrovnání mimořádných rizik </ul> <li>Matematické modelování v neživotním pojištění <ul> <li>modely počtu pojistných nároků, modely výše škod, složené pojistné modely <li>pojistné modely v čase <li>pravděpodobnost ruinování <li>systémy bonus-malus </ul> <li>Zajišťování <ul> <li>proporcionální zajištění <li>neproporcionální zajištění </ul> </ol>

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.